1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Travel Concierge : ขอใบเสนอราคา

Travel Concierge : ขอใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคา : Travel Concierge

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือการบริการของเรา ท่านสามารถสอบถามโดยกรอกข้อมูลในฟอร์มด้านล่าง และเมื่อทีมงานเราได้รับข้อมูลของท่านแล้วจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด


* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการตอบกลับที่รวดเร็ว

ชื่อผู้ติดต่อ(ตัวแทนกลุ่ม) *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ *
E-mail *
งบประมาณ *
เมืองที่ต้องการไป *
วันเดินทางไป (ถ้ามี)
วันเดินทางกลับ (ถ้ามี)
จำนวนผู้ใหญ่ที่เดินทาง *
จำนวนเด็กที่เดินทาง:เด็กอายุ 0-1 ปี
จำนวนเด็กที่เดินทาง:เด็กอายุ 2-5 ปี
จำนวนเด็กที่เดินทาง:เด็กอายุ 6-12 ปี
ประเภทของผู้เดินทาง * ครอบครัวคู่รักเพื่อนเพื่อนร่วมงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของราชการหรือบริษัทฯเอกชน
สายการบินที่ต้องการเดินทาง (ถ้ามี)
ประเภทของโรงแรม (ถ้ามี) Western Style คืน / Ryokan,Onsen (ห้องพักแบบญี่ปุ่น) คืน / ยังไม่ได้ตัดสินใจ
ประเภทของห้องพัก (ถ้ามี) ห้องพักคู่ Twin/Double ห้อง / ห้องพักแบบสามเตียง Triple ห้อง / ยังไม่ได้ตัดสินใจ
มัคคุเทศก์ที่ท่านต้องการ (ถ้ามี) คนไทย ออกเดินทางพร้อมคณะตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิLocal Guide คนญี่ปุ่น สื่อสารภาษาอังกฤษ พบกับคณะที่สนามบินปลายทางไม่ต้องการมัคคุเทศก์ (เงื่อนไข-ผู้เดินทางต้องสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี)ยังไม่ได้ตัดสินใจ
อาหารที่ท่านต้องการ (ถ้ามี) Full Board (อาหารครบทุกมื้อ)Half Board (อาหารเช้า+กลางวัน หรือ เย็น)ต้องการอาหารเช้าเพียงอย่างเดียวยังไม่ได้ตัดสินใจ
ข้อความ

โปรดทราบ ระยะเวลาในการติดต่อกลับจากทางทีมงาน จะมีความรวดเร็วหรือช้านั้น ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเร่งด่วน กรุณาติดต่อโดยตรงยังสำนักงานในแต่ละสาขาที่ใกล้ที่สุด