1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ค้นหาแพ็คเกจทัวร์ ราคาพิเศษทั่วโลก

  3. Nagasaki Sponsor

Nagasaki Sponsor

DISCOVER HIDDEN JAPAN SHIKOKU IN KOCHI

WELCOME TO SHIKOKU

SHIKOKU KOCHI
เขตชิโกขุ เป็น 1 ใน 4 เกาะหลัก (ได้แก่ ฮอคไกโด ฮอนชู ชิโกขุ และคิวชู) ซึ่งก่อให้เกิดเป็นประเทศญี่ปุ่น ตัวเกาะตั้งอยู่ระหว่างทะเลในฝั่งเซโตะ และมหาสมุทรแปซิฟิค มี 4 จังหวัดอยู่บนเกาะ คือ จังหวัดโทขุชิมะ จังหวัดคากาวะ จังหวัดเอะฮิเมะ และจังหวัดโคจิ จังหวัดโทขุชิมะ มีการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่ใกล้เคียงกับแถบคันไซของเกาะฮอนชู ซึ่งรวมถึงเมืองอย่างโอซาก้า และเกียวโตะด้วย

Please Enjoy This Video.

Visit KOCHI Let's travel