1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo – Nikko Snow & Onsenทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo – Nikko Snow & Onsen ยังมีที่ว่าง

กรุ๊ปทัวร์ มรดกโลก เที่ยวบินตรง ไกด์(ภาษาไทย) ไม่ต้องการวีซ่า รถรับส่ง เทศกาล/อีเว้นท์
ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo – Nikko Snow & Onsenのイメージ写真
ใครๆก็อิน เล่นหิมะฟินสุดๆ
ราคา เพียง 54,500 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ2ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

14 - 19 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 20 พ.ย. 18 - 14 ม.ค. 19
สายการบิน Japan Airlines(JL)
รหัสทัวร์ TYO003
ภาพตัวอย่าง
ศาลเจ้าโทโชกุ
ศาลเจ้าโทโชกุ
น้ำตกเคกอน
น้ำตกเคกอน
แช่ออนเชน
แช่ออนเชน
วัดอาซากุสะ
วัดอาซากุสะ

สโนว์พาร์ค – โรงแรมออนเซน – น้ำตกเคกอน – ศาลเจ้าโทโชกุ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – วัดอาซากุสะ – ตลาดอะเมะโยโกะ – เกาะโอไดบะ – วัดนาริตะซัง – สวนสตอว์เบอร์รี่ – ห้างอิออน

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน12ปี เด็กไม่เกิน5ปี พักเดี่ยว
14 - 19 กุมภาพันธ์ 0262
ยังมีที่ว่าง
20 54,500 50,500 38,500 9,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 35,500 35,500 21,500 9,900

ตารางเวลา

วันเดินทางรายละเอียดอาหาร
1สนามบินสุวรรณภูมิ-/-/-/
2สนามบินนาริตะ - สโนว์พาร์ค - โรงแรมออนเซน
พี่พัก Kinugawa Royal Hotel หรือเทียบเท่า
-/L/D
3น้ำตกเคกอน - ศาลเจ้าโทโชกุ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
พี่พัก Kichijoji Tokyu REI หรือเทียบเท่า
B/L/-
4อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
พี่พัก Kichijoji Tokyu REI หรือเทียบเท่า
B/-/-
5วัดอาซากุสะ - ตลาดอะเมะโยโกะ - เกาะโอไดบะ
พี่พัก Welco Narita หรือเทียบเท่า
B/L/-
6วัดนาริตะซัง - สวนสตอว์เบอร์รี่ - ห้างอิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิB/-/-
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้