1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. ทัวร์ไต้หวัน Taiwan-Alishan Sakura Onsen 4 วัน 3 คืนทัวร์ไต้หวัน Taiwan-Alishan Sakura Onsen 4 วัน 3 คืน ยังมีที่ว่าง

กรุ๊ปทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan-Alishan Sakura Onsen 4 วัน 3 คืนのイメージ写真
ราคา เพียง 32,900 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ 2 ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

14-17 มี.ค. / 13-16 ก.ค. 62

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 24 ธ.ค. 18 - 4 มี.ค. 19
สายการบิน Thai Airways(TG)
รหัสทัวร์ TPE002
ภาพตัวอย่าง

ไทเป – เมืองผู่หลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้ – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชาอู่หลง – เมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต **แช่น้ำแร่ธรรมชาติภายในห้องพักแบบส่วนตัว ระดับ 5 ดาว** – ไทเป – ศูนย์เครื่องสำอาง – ชิมพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89) – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง – ดินเนอร์ MALA SHABU – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สถานีรถไฟซือเฟิ่น – ปล่อยโคมลอย – น้ำตกซือเฟิ่น – สนามบินเถาหยวน และอีกมากมาย

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

ตารางเวลา

กลับไปหน้าก่อนหน้านี้