1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. ทัวร์ไต้หวัน Taiwan-Alishan Sakura Onsen 5 วัน 3 คืนทัวร์ไต้หวัน Taiwan-Alishan Sakura Onsen 5 วัน 3 คืน ยังมีที่ว่าง

กรุ๊ปทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan-Alishan Sakura Onsen 5 วัน 3 คืนのイメージ写真
ราคา เริ่มเพียง 25,900 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ 2 ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

7-11 มี.ค. / 21-25 มี.ค. / 4-8 เม.ย. / 8-12 พ.ค. /
22-26 พ.ค. / 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. / 19-23 มิ.ย. 62

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 24 ธ.ค. 18 - 25 ก.พ. 19
สายการบิน Eva Air(BR)
รหัสทัวร์ TPE001
ภาพตัวอย่าง

ไทเป – เมืองไถจง – วัดจงไถฉานซื่อ – เมืองผู่หลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชาอู่หลง – เมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต **แช่น้ำแร่ธรรมชาติภายในห้องพักแบบส่วนตัว ระดับ 5 ดาว** – ไทเป – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ชิมพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89) – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง – ดินเนอร์ MALA SHABU – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สถานีรถไฟซือเฟิ่น – ปล่อยโคมลอย – น้ำตกซือเฟิ่น – สนามบินเถาหยวน และอีกมากมาย

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

ตารางเวลา

กลับไปหน้าก่อนหน้านี้