1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. Paradise of Yangon 4 วัน 3 คืน (บินตรงจากเชียงใหม่)Paradise of Yangon 4 วัน 3 คืน (บินตรงจากเชียงใหม่) ยังมีที่ว่าง

กรุ๊ปทัวร์ เที่ยวบินตรง เทศกาล/อีเว้นท์ เข้าพรรษา
อิ่มบุญ เข้าพรรษา เที่ยวเมียนมาร์ ไหว้ 3 มหาเจดีย์
Paradise of Yangon 4 วัน 3 คืน (บินตรงจากเชียงใหม่)のイメージ写真
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พิเศษกุ้งล็อบสเตอร์เป็ดปักกิ่ง
ราคา เพียง 16,900 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ2ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

27 - 30 ก.ค. 61

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 7 May 18 - 20 Jul 18
สายการบิน Bangkok Airways(PG)
รหัสทัวร์ THCNX-RGN270718
ภาพตัวอย่าง
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
“เทพทันใจ” (นัตโบโบยี)
“เทพทันใจ” (นัตโบโบยี)
พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน
พระราชวังบุเรงนอง
พระราชวังบุเรงนอง

เจดีย์กลางน้ำ – หงสาวดี – ผ่านชมสุสานพันธมิตร – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระไฝเลื่อน – คิมปุ่นแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน – พระนอนยิ้มหวาน – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนตาหวาน – ตลาดสก๊อต – เจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์สุเล – เจดีย์โบตะเทา – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระหินอ่อน – ช้างเผือก

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน12ปี เด็กไม่เกิน5ปี พักเดี่ยว
27 - 30 ก.ค. 61
ยังมีที่ว่าง
15 16,900 16,900 15,900 3,000
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ยังมีที่ว่าง
15 11,900 11,900 10,900 3,000

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เจดีย์เยเลพญา

เจดีย์นี้สร้างขั้นบนเกาะกลางน้ำ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เจดีย์กลางน้ำ” ทำท่านนมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิเก่าแก่ที่ประดิษฐานบนลัลลังก์ไม้แกะสลักปิดทองคำเปลวที่งดงามมีอายุนับพันปี

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์ทองแห่งเมืองดากองหรือตะเกิง แห่งลุ่มน้ำอิระวดี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า ปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา

พระราชวังบุเรงนอง

พระตำหนักที่ประทับบรรทมสีทองเหลืองอร่ามที่ดูโดดเด่นชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า และท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทั้งภายนอกและภายใน

พระเจดีย์ชเวมอดอว์

สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และ เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า

ดูทั้งหมด ปิด

ตารางเวลา

วันเดินทางรายละเอียดโปรแกรมทัวร์อาหาร
1สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG723 11:40-12:35 น. ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์กลางน้ำ - ย่างกุ้ง
ที่พัก: Tryp Hotel by Wyndham U.S.A Chain
(-/-/D)
2หงสาวดี - ผ่านชมสุสานพันธมิตร - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระไฝเลื่อน - คิมปุ่นแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
ที่พัก: Yoe Yoe Lay Hotel
(B/L/D)
3พระนอนยิ้มหวาน - พระราชวังบุเรงนอง - ย่างกุ้ง - พระนอนตาหวาน - ตลาดสก๊อต - เจดีย์ชเวดากอง
ที่พัก: Tryp Hotel by Wyndham U.S.A Chain
(B/L/D)
4เจดีย์สุเล - เจดีย์โบตะเทา - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - สนามบินย่างกุ้ง
โดยสายการบิน Bangkok Airways
เที่ยวบินที่ PG724 13:10-15:05 น.
(B/-/-)
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้

ติดต่อสาขาของ H.I.S. 67 Countries : 529 Branches/Retails

โทร H.I.S.