1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. ทัวร์ญี่ปุ่น Easy Golden Route Holiday Osaka – Tokyo 6 วัน 4 คืนทัวร์ญี่ปุ่น Easy Golden Route Holiday Osaka – Tokyo 6 วัน 4 คืน ยังมีที่ว่าง

กรุ๊ปทัวร์ เที่ยวบินตรง ไกด์(ภาษาไทย) ไม่ต้องการวีซ่า รถรับส่ง
ทัวร์ญี่ปุ่น Easy Golden Route Holiday Osaka – Tokyo 6 วัน 4 คืนのイメージ写真
สวนกวางนารา
ตรงกับวันหยุดยาว!!!
ราคา เพียง 59,900 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ 2 ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

10 - 15 ต.ค. 61 / 18 - 23 ต.ค. 61

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 3 ก.ย. 18 - 1 ต.ค. 18
สายการบิน Thai Airways(TG) (Thai Airways)
รหัสทัวร์ TH-OSATYO101018
ภาพตัวอย่าง
หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ
หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ
นั่งรถไฟชินคันเซ็น
นั่งรถไฟชินคันเซ็น
ย่านชินจูกุ
ย่านชินจูกุ
ปราสาทโอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า

วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น – ทะเลสาบฮามานะ – สวนดอกไม้ฮามะมะสึ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ – ย่านชินจูกุ – วันอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย* (โตเกียว) – วัดนาริตะซัน – ห้างอิออน

อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

* โดยท่านสามารถขอคำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและวิธีการเดินทางจากไกด์ หรือเลือกซื้อตั๋วต่างๆ เที่ยวในโตเกียวได้ดังต่อไปนี้
โตเกียว ดิสนีย์ รีสอร์ท (ตั๋ว 1 Day) : อยู่ห่างจากสถานีโตเกียวประมาณ 15 นาทีโดยรถไฟ JR
ตั๋วเข้าสวนสนุก Sanrio Puroland & harmony Land : ดินแดน Hello Kitty สวนสนุกอีกแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ตั๋ว TOKYO SKYTREE และบัตรเสริมอื่นๆ : โตเกียวสกายทรี หรือที่เรียกว่า “The New Tokyo Tower” แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน12ปี เด็กไม่เกิน5ปี พักเดี่ยว
10 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
ยังมีที่ว่าง
25 59,900 54,900 40,900 10,900
18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
ยังมีที่ว่าง
25 59,900 54,900 40,900 10,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 40,900 40,900 25,900 10,900
[table “2” not found /]

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

วัดโทไดจิ

หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมาก เป็นเหมือนศูนย์กลางของวัดทั้งหมดของประเทศในยุคนั้น อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรกดโลกอีกด้วย

สวนกวางนารา

นำท่านชมสวนกวางนารา สวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมืองนาราภายในสวนเป็นที่อยู่ของกวางจำนวนมาก เมืองนารานั้นมีกวางเกือบ 1,200 ตัว ซึ่งทำให้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง

ปราสาทโอซาก้า

ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า รอบ ๆ ตัวปราสาท ถูกโอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมัยโบราณสร้างได้อย่างประณีต

ชินไซบาชิ

เป็นถนนคนเดินเส้นยาว อีกทั้งยังเป็นย่านการค้าชื่อดังของเมืองโอซาก้า ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ

ดูทั้งหมด ปิด

ตัวอย่างโรงแรม

HOTEL PLAZA OSAKA

HOTEL PLAZA OSAKA หรือเทียบเท่า

Fuji Premium Resort

Fuji Premium หรือเทียบเท่า

ตารางเวลา

วันที่รายละเอียดอาหาร
1สนามบินสุวรรณภูมิ(-/-/-)
2สนามบินคันไซ – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ
ที่พัก Plaza Osaka Hotel หรือเทียบเท่า
(-/L/D)
3นั่งรถไฟชินคันเซ็น – ทะเลสาบฮามานะ – สวนดอกไม้ฮามะมะสึ
ที่พัก Fuji Premium (ออนเซ็น) หรือเทียบเท่า
(B/L/D)
4พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ – ย่านชินจูกุ
ที่พัก Best Western Nishikasai Grande หรือเทียบเท่า
(B/L/-)
5วันอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (โตเกียว)
ที่พัก Best Western Nishikasai Grande หรือเทียบเท่า
(B/-/-)
6วัดนาริตะซัน – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ(-/-/-)

คูปองส่วนลดร้านค้าในญี่ปุ่น – Don Quijote / Yosoko! Discount Passport

กลับไปหน้าก่อนหน้านี้