1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. Shock Promotion!! Osaka – Kyoto 1 Freeday in Osaka 5 วัน 3 คืน

Shock Promotion!! Osaka – Kyoto 1 Freeday in Osaka 5 วัน 3 คืน ยังมีที่ว่าง

กรุ๊ปทัวร์ เที่ยวบินตรง ไกด์(ภาษาไทย) ไม่ต้องการวีซ่า
Shock Promotion!! Osaka – Kyoto 1 Freeday in Osaka 5 วัน 3 คืนのイメージ写真
ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ
ราคา เริ่มต้นที่ 27,900 บาท / ราคาต่อท่าน
วันเดินทาง

ส.ค. 60 - ม.ค. 61

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 18 ก.ค. 17 - 1 ธ.ค. 17
สายการบิน Air Asia X(XJ)
รหัสทัวร์ TH-OSAOSA110617 / TH-KIXKIX041017
ภาพตัวอย่าง
ปราสาทโอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วัดคิโยมิสึ
วัดคิโยมิสึ
วัดโทไดจิ
วัดโทไดจิ

ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรม่อน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – เอ้าท์เลท –  อิสระให้ท่านเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน12ปี เด็กไม่เกิน5ปี พักเดี่ยว
23-27 ส.ค. 60
ปิดการรับจอง
30 31,900 31,900 27,900 7,500
6-10 ก.ย. 60
ปิดการรับจอง
30 31,900 31,900 27,900 7,500
20-24 ก.ย. 60
ปิดการรับจอง
30 31,900 31,900 27,900 7,500
4-8 ต.ค. 60
ปิดการรับจอง
30 29,900 29,900 26,000 7,500
11-15 ต.ค. 60
ปิดการรับจอง
30 29,900 29,900 26,000 7,500
18-22 ต.ค. 60
ใกล้เต็มแล้ว
30 29,900 29,900 26,000 7,500
28ต.ค. - 1พ.ย. 60
ใกล้เต็มแล้ว
30 29,900 29,900 26,000 7,500
8-12 พ.ย. 60
ยังมีที่ว่าง
30 29,900 29,900 26,000 7,500
15-19 พ.ย. 60
ใกล้เต็มแล้ว
30 29,900 29,900 26,000 7,500
22-26 พ.ย. 60
ใกล้เต็มแล้ว
30 29,900 29,900 26,000 7,500
25-29 พ.ย. 60
ใกล้เต็มแล้ว
30 29,900 29,900 26,000 7,500
29พ.ย. - 3ธ.ค. 60
ยังมีที่ว่าง
30 29,900 29,900 26,000 7,500
6-10ธ.ค. 60
ยังมีที่ว่าง
30 29,900 29,900 26,000 7,500
9-13ธ.ค. 60
ยังมีที่ว่าง
30 29,900 29,900 26,000 7,500
13-17ธ.ค. 60
ยังมีที่ว่าง
30 29,900 29,900 26,000 7,500
20-24ธ.ค. 60
ยังมีที่ว่าง
30 29,900 29,900 26,000 7,500
10-14ม.ค. 61
ยังมีที่ว่าง
30 27,900 27,900 25,000 7,500
13-17ม.ค. 61
ยังมีที่ว่าง
30 27,900 27,900 25,000 7,500

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

ปราสาทโอซาก้า

ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า รอบ ๆ ตัวปราสาท ถูกโอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมัยโบราณสร้างได้อย่างประณีต

วัดโทไดจิ

หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมาก เป็นเหมือนศูนย์กลางของวัดทั้งหมดของประเทศในยุคนั้น อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรกดโลกอีกด้วย

ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ

เป็นศาลเจ้าชินโตที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ ที่เรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้น โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย

วัดคิโยมิสึ

เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกียวโตวัดหนึ่ง วัดคิโยมิสึเดระแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณ และยังได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลก จาก UNESCO อีกด้วย

ดูทั้งหมด ปิด

ตัวอย่างโรงแรม

Osaka Bay Plaza Hotel

พัก OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า (ภาพประกอบภายในห้องพัก)

Hotel vertex osaka

พักที่ hotel vertex osaka หรือเทียบเท่า

ตารางเวลา

วันที่โปรแกรมทัวร์อาหาร
1สนามบินนานาชาติดอนเมือง - สนามบินคันไซ - โอซาก้า
ที่พัก OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
(-/-/-)
2ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรม่อน - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ที่พัก OSAKA BAY PLAZA HOTEL / VERTEX OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
(B/L/-)
3อิสระให้ท่านเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม
ที่พัก OSAKA BAY PLAZA HOTEL / VERTEX OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
(B/-/-)
4ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - เอ้าท์เลท - สนามบินคันไซ
(B/L/-)
5เดินทางกลับประเทศไทย สนามบินคันไซ - สนามบินนานาชาติดอนเมือง
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้

ติดต่อสาขาของ H.I.S. 67 Countries : 529 Branches/Retails

โทร H.I.S.