1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืนทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน ยังมีที่ว่าง

กรุ๊ปทัวร์ มรดกโลก เที่ยวบินตรง ชมความงามธรรมชาติ
โปรโมชั่นเดือนตุลา ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืนのイメージ写真
ภูเขาหิมะมังกรหยก
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน
ราคา เริ่มต้นที่ 26,900 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ 2 ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

26-30 ต.ค. / 7-11 ธ.ค. 61

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 9 พ.ค. 18 - 4 ธ.ค. 18
สายการบิน Thai Airways(TG)
รหัสทัวร์ TH-KMGKMG261018
ภาพตัวอย่าง
ชมโชว์ Impression Lijiang
ชมโชว์ Impression Lijiang
อุทยานน้ำหยก
อุทยานน้ำหยก
เมืองโบราณต้าลี่
เมืองโบราณต้าลี่
สระมังกรดำ
สระมังกรดำ

เจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าลี่ – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) – โชว์ Impression Lijiang – อุทยานน้ำหยก – ร้านสาหร่ายเกลียวทอง – ตำหนักทอง – ร้านสมุนไพรจีน – ร้านหยก – ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน – วัดหยวนทง – ร้านใบชา

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน12ปี เด็กไม่เกิน5ปี พักเดี่ยว
26 - 30 ต.ค. 61
ยังมีที่ว่าง
20 26,900 25,900 23,900 6,900
7 - 11 ธ.ค. 61
ยังมีที่ว่าง
20 27,900 26,900 24,900 6,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ยังมีที่ว่าง
20 19,900 19,900 17,900 6,900

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เจดีย์สามองค์

สัญลักษณ์แห่งเมืองต้าลี่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาว 3 องค์ มีอายุมากกว่า 1,000 ปี มีความสูง 70 เมตร สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง ส่วนเจดีย์องค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมในภายหลังในสมัยราชวงศ์หยวน

เมืองโบราณต้าลี่

เมืองโบราณเก่าแก่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1382 โดยมีลักษณะเป็นกำแพงเมืองและป้อมล้อมรอบตามผังเมืองในอดีตและมีประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกต่างๆมากมาย

สระมังกรดำ

ชมความงดงามของอุทยานอันกว้างใหญ่และบึงน้ำใสในวันท้องฟ้าปลอดโปร่ง จะสามารถมองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอดอีกทั้งเงาของภูเขายังส่องสะท้อนลงบนสระมังกรดำ

ภูเขาหิมะมังกรหยก

มีลักษณะเป็นภูเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมมตลอดทั้งปี ซึ่งมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงามโดยรอบประกอบไปด้วย ธารน้ำ แนวผาและทุ่งหญ้า สีขาวที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาวที่ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า

ดูทั้งหมด ปิด

ตารางเวลา

วันที่โปรแกรมทัวร์อาหาร
1สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – เมืองต้าลี่
* ที่พัก Man Jiang Hong Holiday Hotel หรือเทียวเท่า *
(-/-/D)
2เจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าลี่ – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
* ที่พัก Lucky Dragon Hotel * หรือเทียบเท่า *
(B/L/D)
3ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) – โชว์ Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก – ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
* ที่พัก Man Jiang Hong Holiday Hotel หรือเทียวเท่า *
(B/L/D)
4เมืองคุนหมิง – ตำหนักทอง – ร้านสมุนไพรจีน – ร้านหยก - ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน
* ที่พัก Soluxe Hotel (5*) Hotel หรือเทียวเท่า *
(B/L/D)
5วัดหยวนทง – ร้านใบชา – กรุงเทพฯ(B/L/-)
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้