1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. Golden Route Sakura Osaka – Tokyo 6 วัน 4 คืนGolden Route Sakura Osaka – Tokyo 6 วัน 4 คืน ยังมีที่ว่าง

กรุ๊ปทัวร์ เที่ยวบินตรง ไกด์(ภาษาไทย) ไม่ต้องการวีซ่า สาขาในประเทศ รถรับส่ง
พิเศษ! เมื่อจองก่อนเดินทาง 30 วัน รับส่วนลดสูงสุด 1,500 บาท
Golden Route Sakura Osaka – Tokyo 6 วัน 4 คืนのイメージ写真
ชมซากุระที่ริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ
ราคา เพียง 69,900 บาท / ราคาต่อท่าน
วันเดินทาง

8 - 13 เม.ย. 61

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 19 ม.ค. 18 - 25 มี.ค. 18
สายการบิน Thai Airways(TG) การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ TH - KIXNRT080418
ภาพตัวอย่าง
สวนกวางนารา
สวนกวางนารา
ปราสาทโอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า
ป่าไผ่อาราชิยาม่า
ป่าไผ่อาราชิยาม่า
นั่งรถไฟชินคันเซ็น
นั่งรถไฟชินคันเซ็น

วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – ปราสาททองคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น – สถานีนาโกย่า – สถานีโตโยฮาชิ – ทะเลสาบฮามานะ – เก็บสตรอว์เบอร์รี่ – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – โกเทมบะพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท – ย่านชินจูกุ – วัดนาริตะซัน – ห้างอิออน และอีกมากมาย

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน12ปี เด็กไม่เกิน5ปี พักเดี่ยว
8 - 13 เม.ย. 61
ยังมีที่ว่าง
25 69,900 62,900 47,900 10,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 40,900 40,900 25,900 10,900

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

วัดโทไดจิ

หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมาก เป็นเหมือนศูนย์กลางของวัดทั้งหมดของประเทศในยุคนั้น อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรกดโลกอีกด้วยพร้อมชมซากุระบานสะพรั่งสวยงาม

ชินไซบาชิ

เป็นถนนคนเดินเส้นยาว อีกทั้งยังเป็นย่านการค้าชื่อดังของเมืองโอซาก้า ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ

ปราสาททองคินคาคุจิ

เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามกลายเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต

ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ

เป็นศาลเจ้าชินโตที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ ที่เรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้น โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย

ดูทั้งหมด ปิด

ตารางเวลา

วันที่รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อาหาร
1สนามบินสุวรรณภูมิ- - -
2สนามบินคันไซ - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ
Y's HOTEL Hanshin Amagasaki-Ekimae หรือเทียบเท่า
- / /
3ป่าไผ่อาราชิยาม่า - ปราสาททองคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ
Best Western Hotel Nagoya หรือเทียบเท่า
/ / /
4นั่งรถไฟชินคันเซ็น - สถานีนาโกย่า - สถานีโตโยฮาชิ - ทะเลสาบฮามานะ - เก็บสตรอว์เบอร์รี่
Jiragon Fuji no Yakata หรือเทียบเท่า
/ / /
5ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - โกเทมบะพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท - ย่านชินจูกุ
Sunshine City Prince Hotel หรือเทียบเท่า
/ - -
6วัดนาริตะซัน - ห้างอิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ/ - -
/]
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้

ติดต่อสาขาของ H.I.S. 67 Countries : 529 Branches/Retails

โทร H.I.S.