1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. Wonderful Lavender in Hokkaido 6 วัน 4 คืนWonderful Lavender in Hokkaido 6 วัน 4 คืน ยังมีที่ว่าง

กรุ๊ปทัวร์ ไกด์(ภาษาไทย) ไม่ต้องการวีซ่า สาขาในประเทศ รถรับส่ง
ออกเดินทางจากเชียงใหม่สู่ฮอกไกโด
Wonderful Lavender in Hokkaido 6 วัน 4 คืนのイメージ写真
โทมิตะฟาร์ม
ราคา เพียง 59,500 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ2ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

7 - 12 ก.ค. 61

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 20 ม.ค. 18 - 23 มิ.ย. 18
สายการบิน Korean Air(KE) โคเรียนแอร์ (KE)
รหัสทัวร์ TH-ICNCTS070718
ภาพตัวอย่าง
ศิลปะบนนาข้าว
ศิลปะบนนาข้าว
คลองโอตารุ
คลองโอตารุ
เก็บเชอร์รี่
เก็บเชอร์รี่
สวนชิคิไซ โนะ โอกะ
สวนชิคิไซ โนะ โอกะ

เมืองโนโบริเบตสึ – บ่อนรกจิโกคุดานิ – ทะเลสาบโทยะ – เทศกาลดอกไม้ไฟทะเลสาบโทยะ – เมืองโยอิชิ – เก็บเชอร์รี่ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – เมืองฟุราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวน Shikisai no oka – เมืองอาซาฮิคาว่า – เมืองอาซาฮิคาว่า – ศิลปะบนนาข้าว – เมืองซัปโปโร – ทานุคิโคจิช้อปปิ้งสตรีทและย่านซึซึคิโนะ – ผ่านชมเมืองซัปโปโร (ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – โอโดริปาร์ค) – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ และอีกมากมาย

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน12ปี เด็กไม่เกิน5ปี พักเดี่ยว
08 - 12 ก.ค. 61
ยังมีที่ว่าง
25 59,500 54,500 42,500 7,500
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 30,900 32,500 20,500 7,500

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

หอนาฬิกาซัปโปโร

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นจากไม้ ออกแบบด้วยศิลปะแบบอเมริกัน เป็นที่รู้จักในฐานะสัญลักษณ์ของเมืองซึ่งนาฬิกาบนหอยังคงเดินอย่างเที่ยงตรง และมีเสียงระฆังในทุกชั่วโมง

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ

แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น โดยช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่าช็อคโกแลตขาวของคนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อช็อคโกแลตแบบต่างๆมากมาย

บ่อนรกจิโกคุดานิ

เกิดจากการระเบิดของภูเขาฮิโยริ จึงเห็นว่าการพวยพุ่งของก๊าซสีเหลืองอมเทา อันเกิดจากการทับถมของแร่กำมะถันเป็นจำนวนมากออกจากชั้นหินตลอดเวลา และยังเป็นต้นกำเนิดของน้ำพุร้อนที่ไหลลงยังออนเซ็น โดยรอบกว่า 3,000 ลิตรต่อวัน ในอุณภูมิเฉลี่ย 45 องศา เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว

แหล่งผลิตกล่องดนตรีที่ดีแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น บรรยากาศอบอวลไปด้วยเสียงดนตรีจากทุกมุม จากนั้นนำท่านชม โรงงานเป่าแก้ว ชมความงดงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ

ดูทั้งหมด ปิด

ตารางเวลา

วันที่รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อาหาร
1สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินอินชอน- - -
2สนามบินอินชอน - สนามบินนิวชิโตเสะ - เมืองโนโบริเบตสึ - บ่อนรกจิโกคุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - เทศกาลดอกไม้ไฟทะเลสาบโทยะ
TOYA HOTEL HANABI หรือเทียบเท่า
- - /
3เมืองโยอิชิ - เก็บเชอร์รี่ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
GRAND PARK OTARU หรือเทียบเท่า
/ / /
4เมืองฟุราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - สวน Shikisai no oka - เมืองอาซาฮิคาว่า
TOYO HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า
/ / /
5เมืองอาซาฮิคาว่า - ศิลปะบนนาข้าว - เมืองซัปโปโร - ทานุคิโคจิช้อปปิ้งสตรีทและย่านซึซึคิโนะ
APA HOTEL AND RESORT หรือเทียบเท่า
/ / /
6ผ่านชมเมืองซัปโปโร (ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร - โอโดริปาร์ค) - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - สนามบินนิวชิโตเสะ - สนามบินอินชอน - สนามบินเชียงใหม่/ - -
/]
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้

ติดต่อสาขาของ H.I.S. 67 Countries : 529 Branches/Retails

โทร H.I.S.