1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. แพ็คเกจเที่ยวเองโตเกียวสุดคุ้ม (Pink Moss)แพ็คเกจเที่ยวเองโตเกียวสุดคุ้ม (Pink Moss) ยังมีที่ว่าง

​แพ็กเกจอิสระ​ ไม่ต้องการวีซ่า รถรับส่ง
แพ็คเกจเที่ยวเองโตเกียวสุดคุ้ม (Pink Moss)のイメージ写真
แพ็คเกจเที่ยวเองโตเกียวสุดคุ้ม (Pink Moss)
🔥 TOP 10 BEST SELLER 2017 🔥
ราคา เพียง 28,800 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ2ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

14 - 19 พ.ค. 62

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 20 พ.ย. 18 - 10 เม.ย. 19
สายการบิน Singapore Airlines(SQ)
รหัสทัวร์ TH-GRPFITYOMAY
ภาพตัวอย่าง
ทัวร์เสริมชมทุ่งพิงค์มอส
ทัวร์เสริมชมทุ่งพิงค์มอส
โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต
โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต
เก็บสตอว์เบอร์รี่
เก็บสตอว์เบอร์รี่
ตัวรถไฟ Tokyo Subway 48 ชั่วโมง
ตัวรถไฟ Tokyo Subway 48 ชั่วโมง

แพ็คเกจเที่ยวเองกรุ๊ปพิงค์มอส แพ็คเกจเที่ยวเองโตเกียวที่แอบนัดคุณเที่ยวทุ่งพิงค์มอส 1 วันเต็ม การันตีความป๊อบด้วยยอดจองสุดฮ๊อตประจำปี 2017  บินสบายกับสายการบินระดับ 5 ดาว สิงค์โปรแอร์ไลน์!!

แพ็คเกจนี้รวม

แพ็คเกจเที่ยวเองโตเกียวสุดคุ้ม (Pink Moss) รวมทุกความสะดวกสบายมาให้คุณ

– ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ; กรุงเทพ – โตเกี่ยว
– โรงแรมที่พักใจกลางเมือง 3 คืน
– รถรับส่งสนามบิน ไป – กลับ
– ทัวร์เสริมเต็มวัน (ชมทุ่งพิงค์มอสที่คาวากุจิโกะ) – เก็บสตอว์เบอร์รี่ – ช้อปปิ้งโกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท

📣 😯  รับฟรี!!  : ตั๋วรถไฟใต้ดิน (Tokyo Subway Ticket 48 hours) ✨

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน12ปี เด็กไม่เกิน5ปี พักเดี่ยว
14-19 พ.ค.
ยังมีที่ว่าง
10 28,900 28,900 20,900 5,000

ตารางเวลา

วันเดินทางรายละเอียด
14 พ.ค. 6216:00 เช็คอินด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ชั้น 4 ประตู 5 เค้าท์เตอร์ K (โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์)
18:30 ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ SQ979
21:55 เดินทางถึงสนามบินชางฮี (ประเทศสิงค์โปร์) รอต่อเครื่อง
23:55 ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ SQ638
15 พ.ค. 6208:00 เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้น
จะมีเจ้าหน้าที่มารอรับท่านที่บริเวณผู้โดยสารขาเข้า และพาท่านไปส่งโรงแรมที่พัก
(โรงแรมเช็คอินเวลาบ่าย 15:00 ท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมก่อนได้)

**อิสระท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย**
*ท่านสามารถใชบัตรรถไฟ Tokyo Subway ท่องเที่ยวในโตเกียวได้*

ที่พัก SAKURA SKY HOTEL หรือเทียบเท่า
16 พ.ค. 62เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (Light Meal ขนมปัง ชา กาแฟ)

**อิสระท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย**
*ท่านสามารถใชบัตรรถไฟ Tokyo Subway ท่องเที่ยวในโตเกียวได้*

ที่พัก SAKURA SKY HOTEL หรือเทียบเท่า
17 พ.ค. 62เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (Light Meal ขนมปัง ชา กาแฟ)
ทัวร์เสริมเต็มวัน : ชมทุ่งพิงค์มอส - เก็บสตอว์เบอร์รี่ - โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต (รวมอาหารกลางวัน)
07:30 เจ้าหน้าที่คนไทยมารับท่านที่โรงแรม และพาท่านออกเดินทางสู่เมืองคาวากุจิโกะ
10:00 - 11:00 นำท่านสู่ทุ่งพิงค์มอส เมืองคาวากุจิโกะ
*ปริมาณของดอกพิงค์มอส จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี*
12:30 - 13:30 รับประทานอาหารกลางวัน (เซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น)
13:30 - 14:30 เก็บสตอว์เบอร์รี่
15:30 - 17:30 ช้อปปิ้งโกเท็มบะเอ้าท์เล็ต
19:30 เดินทางถึงโรงแรมที่พัก

ที่พัก SAKURA SKY HOTEL หรือเทียบเท่า
18 พ.ค. 62เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (Light Meal ขนมปัง ชา กาแฟ)
10:00 เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม ท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมก่อนได้

**อิสระท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยถึงเวลาประมาณ 15:30**

16:00 เจ้าหน้าที่มารอรับท่านบริเวณล้อบบี้ของโรงแรม SAKURA SKY HOTEL
21:10 ออกเดินทางสู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ011
19 พ.ค. 6202:25 เดินทางถึงสนามบินชางฮี (ประเทศสิงค์โปร์) รอต่อเครื่อง
07:10 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน SQ970
08:35 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

คูปองส่วนลดร้านค้าในญี่ปุ่น – Don Quijote / Yosoko! Discount Passport

กลับไปหน้าก่อนหน้านี้