1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืนทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน ยังมีที่ว่าง

กรุ๊ปทัวร์ มรดกโลก เที่ยวบินตรง
โปรโมชั่นเดือนตุลา ลดเพิ่ม 1,500 บาท
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืนのイメージ写真
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน
ราคา เริ่มต้นที่ 29,900 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ 2 ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

11-16 ต.ค. / 23-28 ต.ค. / 5-10 ธ.ค. 61

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 9 มิ.ย. 18 - 21 พ.ย. 18
สายการบิน Thai Airways(TG)
รหัสทัวร์ TH-CTUCTU111018
ภาพตัวอย่าง
น้ำตกธารไข่มุก
น้ำตกธารไข่มุก
อุทยานแห่งชาติหวงหลง
อุทยานแห่งชาติหวงหลง
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ถนนคนเดินจิ่งหลี่
ถนนคนเดินจิ่งหลี่

เฉิงตู – เมืองเม่าเซี่ยน – อุทยานหวงหลง – จิ่วจ้ายโกวเต็มวัน (รวมรถอุทยาน) – โชว์ทิเบต – ผ่านชมกำแพงเมืองซงพาน – ร้านสมุนไพรจีน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านยางพารา – ร้านหยก – ถนนคนเดินชูลซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก – ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – ร้านใบชา

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน12ปี เด็กไม่เกิน5ปี พักเดี่ยว
11 -16 ต.ค. 61
ยังมีที่ว่าง
20 39,900 37,900 32,900 6,900
23 -28 ต.ค. 61
ยังมีที่ว่าง
20 39,900 37,900 32,900 6,900
5 - 10 ธ.ค. 61
ยังมีที่ว่าง
20 29,900 28,900 26,900 6,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (ต.ค.)
ยังมีที่ว่าง
20 29,900 29,900 29,900 6,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (ธ.ค.)
ยังมีที่ว่าง
20 20,000 20,000 20,000 6,900

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติหวงหลง

แหล่งมรดกโลกที่สวยงามด้วยภูมิ ประเทศภูเขาสูง ยอดปกคลุมด้วยหิมะที่เกิดจากการที่แผ่นดินเลื่อนตัวเองเข้ามาติดกัน ส่งผลให้หวงหลงมีความมหัศจรรย์ของสภาพทางภูมิทัศน์ที่โดดเด่นของสระน้ำใสสะอาดน้อยใหญ่

อุทยานแห่งชาติ จิ่วจ้ายโกว

มีแหล่งท่องเที่ยวหลายสถานที่ แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือทะเลสาบต่างๆที่อยู่ในอุทยานจิ่วจ้ายโกวมากถึง 108 แห่งหนึ่งในนั้นคือทะเลสาบ 5 สีที่มีน้ำใสสะท้อนจนเห็นท้องฟ้าและพื้นน้ำที่สวยงาม รวมทั้งน้ำตกที่ลดหลั่นกันมา

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1987 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร เป็นสถานอภิบาลหมีแพนด้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในได้รับการจัดสภาพแวดล้อม กลมกลืนกับป่าธรรมชาติ

น้ำตกธารไข่มุก

น้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำ ลำธารใหญ่ น้อยที่สลับซับซ้อน โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตร ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจและดื่มด่ำกับธรรมชาติอย่างเต็มที่

ดูทั้งหมด ปิด

ตัวอย่างโรงแรม

Maoxian Inter Hotel

พักที่ Maoxian Inter Hotel หรือเทียบเท่า

Qianhe Inter Hotel

พักที่ Qianhe Inter Hotel หรือเทียบเท่า

ตารางเวลา

วันที่โปรแกรมทัวร์อาหาร
1สนามบินสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - เมืองเม่าเซี่ยน
ที่พัก Maoxian Inter Hotel 5* หรือเทียบเท่า
(-/-/D)
2เฉิงตู - อุทยานหวงหลง - จิ่วจ้ายโกว
ที่พัก Qianhe Inter Hotel 4* หรือเทียบเท่า
(B/L/D)
3อุทยานแห่งชาติ จิ่วจ้ายโกวเต็มวัน (รวมรถอุทยาน) - โชว์ทิเบต
ที่พัก Qianhe Inter Hotel 4* หรือเทียบเท่า
(B/L/D)
4ผ่านชมกำแพงเมืองซงพาน – ร้านสมุนไพรจีน – ทะเลสาบเตี๋ยซี
ที่พัก ACMC Hotel 4* หรือเทียบเท่า
(B/L/D)
5ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านยางพารา – ร้านหยก – ถนนคนเดินชูลซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ที่พัก ACMC Hotel 4* หรือเทียบเท่า
(B/L/D)
6ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – ร้านใบชา – กรุงเทพฯ(B/L/-)
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้