1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. ทัวร์ญี่ปุ่น Ice Breaker Cruise & Ice Festival 6 วัน 4 คืน



ทัวร์ญี่ปุ่น Ice Breaker Cruise & Ice Festival 6 วัน 4 คืน ยังมีที่ว่าง

กรุ๊ปทัวร์ เที่ยวบินตรง ไกด์(ภาษาไทย) ไม่ต้องการวีซ่า
***ล่องเรือตัดน้ำแข็ง แช่ออนเซน เล่นกิจกรรมหิมะ ขึ้นกระเช้าภูเขาเทนกุ ตื่นตากับ Ice Festival ***
ทัวร์ญี่ปุ่น Ice Breaker Cruise & Ice Festival 6 วัน 4 คืนのイメージ写真
เรือตัดน้ำแข็งการิงโกะ
ราคา ราคาเพียง 56,900 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ2ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

28 ก.พ. - 5 มี.ค. 2562

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 26 พ.ย. 18 - 28 ม.ค. 19
สายการบิน Thai Airways(TG)
รหัสทัวร์ TH-CTSCTS280219
ภาพตัวอย่าง
ขึ้นกอนโดล่าสู่ระฆังแห่งความรัก
ขึ้นกอนโดล่าสู่ระฆังแห่งความรัก
เทศกาลน้ำแข็งโซอึนเคียว
เทศกาลน้ำแข็งโซอึนเคียว
Ice Star Hotel ณ Kiroro Resort
Ice Star Hotel ณ Kiroro Resort
ขึ้นกระเช้าเทนกุยามะ
ขึ้นกระเช้าเทนกุยามะ

เมืองอาซาฮีกาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – เมืองโซอึนเคียว – ไอซ์พาวิลเลียน – น้ำตกกิงกะ และ น้ำตกริวเซ – โรงแรมออนเซน 1 คืน – เทศกาลน้ำแข็งโซอึนเคียวครั้งที่ 44 – เมืองมอนเบทสึ – นั่งเรือตัดน้ำแข็งการิงโกะ – กิจกรรมหิมะ (Snow Rafting , Banana Boat) – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – ขึ้นกอนโดล่าสู่ ระฆังแห่งความรัก ณ Kiroro Resort – ถ่ายรูปเล่น ณ Ice Star Hotel – ขึ้นกระเช้าเทนกุยามะ – เมืองซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – อิสระช็อปปิ้ง ณ Sapporo JR Tower – อิ่มอร่อยแบบไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ !

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน12ปี เด็กไม่เกิน5ปี พักเดี่ยว
28 ก.พ. - 5 มี.ค. 62
ยังมีที่ว่าง
20 56,900 48,500 38,900 9,000

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

คลองโอตารุ

มีความยาว 1,140 เมตร เป็นที่นิยมในการมานั่งพักผ่อน และมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพราะถือว่าคลองแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ

หมู่บ้านราเมงอาซาฮีคาวะ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมง อาซาฮีคาวะ

ไอซ์พาวิลเลี่ยน

ถ้ำน้ำแข็งไอซ์พาวิลเลี่ยน ภายในจะรักษาอุณหภูมิไว้ที่ -20 องศาเซลเซียส และมีการแสดงหินย้อยที่เกิดขึ้นจากน้ำแข็งที่จับตัวเป็นเวลายาวนานกว่า 10 ปี พร้อมทั้งประดับไฟหลากสีทำให้เกิดภาพที่สวยงาม

น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซย์

ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติไดเซทซึซัง มีความสูง 120 เมตร ในฤดูร้อนจะไหลเป็นเส้นสี ขาวเล็กๆไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย และน้ำตกริวเซย์ มีขนาดความสูง 90 เมตร ที่ไหลบ่าเป็นสายออกมาจากซอกผาดูคล้ายดาวตกเมื่อต้องกับแสงอาทิตย์

ดูทั้งหมด ปิด

ตัวอย่างโรงแรม

SOUNKYO KANKO HOTEL

GRAND PARK OTARU

HOTEL SUNROUTE NEW SAPPORO

ART HOTEL ASAHIKAWA

ที่พัก ART HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า

ตารางเวลา

วันที่รายละเอียดอาหาร
28 ก.พ. 62สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
1 มี.ค. 62สนามบินนิวชิโตเสะ - เมืองอาซาฮีกาว่า - หมู่บ้านราเม็ง - เมืองโซอึนเคียว – ไอซ์พาวิลเลี่ยน - น้ำตกกิงกะ และ น้ำตกริวเซ – โรงแรมออนเซน – เทศกาลน้ำแข็งโซอึนเคียวครั้งที่ 44
พี่พัก Sounkyo Kanko Hotel หรือเทียบเท่า
(-/L/D)
2 มี.ค. 62เมืองมอนเบทสึ - นั่งเรือตัดน้ำแข็งการิงโกะ – กิจกรรมหิมะ (Snow Rafting,Banana Boat) – เมืองอาซาฮีกาว่า
พี่พัก Art Hotel Asahikawa หรือเทียบเท่า
(B/L/-)
3 มี.ค. 62เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ (พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,โรงงานเป่าแก้ว) - คิโรโระสกีรีสอร์ท - ขึ้นกอนโดล่าสู่ระฆังแห่งความรัก - ถ่ายรูปเล่น ณ Ice Star Hotel
พี่พัก Grand Park Hotel Otaru หรือเทียบเท่า
(B/-/D)
4 มี.ค. 62ขึ้นกระเช้าภูเขาเทนกุยามะ - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - อิสระช็อปปิ้ง ณ ตึก JR TOWER – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
พี่พัก Sunroute New Sapporo Hotel หรือเทียบเท่า
(B/-/D)
5 มี.ค. 62สนามบินนิวชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้