1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. ทัวร์ไต้หวัน Unseen Alishan in Taiwan 5 วัน 3 คืนทัวร์ไต้หวัน Unseen Alishan in Taiwan 5 วัน 3 คืน ยังมีที่ว่าง

กรุ๊ปทัวร์ เที่ยวบินตรง ไกด์(ภาษาไทย) ไม่ต้องการวีซ่า
ผ่อน 0% สูงสุด 3 เดือน
ทัวร์ไต้หวัน Unseen Alishan in Taiwan 5 วัน 3 คืนのイメージ写真
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan)
ราคา เพียง 28,900 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ2ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

7 - 11 ธ.ค. 61 ออกเดินทางแน่นอน!

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 3 พ.ค. 18 - 26 พ.ย. 18
สายการบิน Eva Air(BR)
รหัสทัวร์ TH-BKKTPE190118
ภาพตัวอย่าง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานเย่หลิว
อุทยานเย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ไทเป – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นอู่ – เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชาอู่หลง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – ร้านพายสับปะรด – ศูนย์ Germanium Power – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์เครื่องสำอาง

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน12ปี เด็กไม่เกิน5ปี พักเดี่ยว
10 - 14 ส.ค. 61
เต็มแล้ว
20 27,900 27,900 25,900 5,900
14 - 18 ก.ย. 61
เต็มแล้ว
20 26,900 26,900 24,900 5,900
21 - 25 ต.ค. 61
เต็มแล้ว
20 26,900 26,900 24,900 5,900
25 - 26 ต.8.61
เต็มแล้ว
15 26,900 26,900 24,900 5,900
14 - 18 พ.ย. 61
เต็มแล้ว
20 26,900 26,900 24,900 5,900
6 - 10 ธ.ค. 61
เต็มแล้ว
20 29,900 29,900 26,900 5,900
7 - 11 ธ.ค.61
ยังมีที่ว่าง
20 28,900 28,900 26,900 5,900

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

วัดจงไถชานซื่อ

เป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจำภาคกลางของไต้หวัน ที่รวบรวมหลายๆนิกายไว้ด้วยกัน นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์หลายองค์ได้ที่นี่ อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยของสงฆ์ที่มีถึง 1000 ห้อง

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้าย พระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา”

วัดพระถังซัมจั๋ง

ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันว่าพระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลก และเชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์บนเทือกเขาอาลีซาน อาทิ ป่าสนพันปี ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์

ดูทั้งหมด ปิด

ตารางเวลา

วันที่รายละเอียดอาหาร
1สนามบินสุวรรณภูมิ(-/-/-)
2กรุงเทพ - ไทเป - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นอู่(-/L/D)
3เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ร้านชาอู่หลง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต(B/L/D)
4ร้านพายสับปะรด – ศูนย์ Germanium Power – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง(B/L/D)
5อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์เครื่องสำอาง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ(B/L/-)
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้