1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. ทัวร์ตุรกี Explore Turkey 8 วัน 5 คืนทัวร์ตุรกี Explore Turkey 8 วัน 5 คืน ยังมีที่ว่าง

กรุ๊ปทัวร์ ไกด์(ภาษาไทย) ไม่ต้องการวีซ่า เทศกาล/อีเว้นท์
หยุดยาวช่วงวันพ่อแห่งชาติ
ทัวร์ตุรกี Explore Turkey 8 วัน 5 คืนのイメージ写真
คัปปาโดเกียบอลลูน
ราคา เพียง 45,900 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ2ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

3 - 10 ธ.ค. 61 (วันพ่อ)

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 18 ก.ย. 18 - 30 ก.ย. 18
สายการบิน Turkish Airlines(TK)
รหัสทัวร์ TH-ASRIST151018
ภาพตัวอย่าง
ม้าเมืองทรอย
ม้าเมืองทรอย
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ปราสาทปุยฝ้าย
ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเอเฟซุส
เมืองโบราณเอเฟซุส

อิสตันบูล – เคย์เซอรี่ – คัปปาโดเดีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – คัปปาโดเกียบอลลูน – ชิมไวน์ – นครใต้ดิน – คอนย่า – คาราวานสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คุซาดาสึ – โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น – บ้านของพระแม่มารี – เมืองโบราณเอเฟซุส – โรงละครเอเฟซุส – ทรอย – ช่องแคบบอสฟอรัส – อิสตันบูล – ช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์ มาร์เก็ต – พระราชวังโดลมาบาเช – จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปี – แกรนด์บาซาร์ และอีกมากมาย

ไฮไลท์

  • บินตรงโดยสายการบิน ระดับ 5 ดาว Turkish Airlines และบินภายใน 1 ขา
  • โรงแรม 5 ดาวและ พักโรงแรม ถ้ำ 1 คืน
  •  ขึ้นบอลลูน ที่คัปปาโดเกีย
  • ชมความสวยงามของปราสาทปุยฝ้าย
  • ชมเมืองโบราณพันปีเอฟเฟซุส
  • ชมเมืองสองทวีป อิสตันบูล

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน12ปี เด็กไม่เกิน5ปี พักเดี่ยว
3 - 10 ธ.ค. 61 (วันพ่อ)
ยังมีที่ว่าง
20 45,900 42,900 39,900 8,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 29,900 26,900 23,900 8,900

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เมืองคัปปาโดเกีย

ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมา สวยงามแปลกตาและน่าอัศจรรย์ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลก

ปามุคคาเล (ปราสาทปุยฝ้าย)

เกิดจากน้ำแร่ร้อนที่มีแร่ธาตุแคลเซียม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็นชั้นน้ำตก มีสีขาวคล้ายกับสร้างมาจากปุยฝ้าย

เมืองโบราณเฮียราโพลิส

ในอดีตเป็นสถานที่บำบัดโรค ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในโรงแรมปามุคคาเล สถานที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน้ำโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์

เมืองโบราณเอเฟซุส

ที่ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน

ตารางเวลา

วันที่รายละเอียดอาหาร
1กรุงเทพ ฯ-/-/-
2อิสตันบูล - เคย์เซอรี่ - คัปปาโดเดีย - เกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
Uchisar Cave Hotel Cappadocia (โรงแรมสไตล์ถ้ำ) หรือเทียบเท่า
**กรณี โรงแรมเต็ม เราจะเปลี่ยนไปพักโรงแรมอื่นที่มาตรฐาน 5 ดาว หรือระดับเดียวกัน**
-/L/D
3คัปปาโดเกียบอลลูน - ชิมไวน์ - นครใต้ดิน - คอนย่า - คาราวานสไลน์ - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
Ramada Plaza Hotel Konya หรือเทียบเท่า
B/L/D
4ปามุคคาเล - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คุซาดาสึ
Le Blue Hotel Kusadasi หรือเทียบเท่า
B/L/D
5โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - บ้านของพระแม่มารี - เมืองโบราณเอเฟซุส - โรงละครเอเฟซุส
Kolin Hotel Canakkale หรือเทียบเท่า
B/L/D
6ทรอย - ช่องแคบบอสฟอรัส - อิสตันบูล - ช่องแคบบอสฟอรัส - สไปซ์ มาร์เก็ต
Hotel Pullman Istanbul Airport and Convention Center หรือเทียบเท่า
B/L/D
7พระราชวังโดลมาบาเช - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - แกรนด์บาซาร์ - สนามบินB/L/-
8กรุงเทพฯ-/-/-
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้