1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. แลนด์แพ็คเกจ มาเลเซีย : แพ็คเกจอิสระกัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน



แลนด์แพ็คเกจ มาเลเซีย : แพ็คเกจอิสระกัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน ยังมีที่ว่าง

Land package รถรับส่ง โปรโมชั่น KTC โรงแรม
แลนด์แพ็คเกจ มาเลเซีย :  แพ็คเกจอิสระกัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืนのイメージ写真
กรุงกัวลาลัมเปอร์
ราคา เริ่มต้นที่ 1,800 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ2ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

1 ต.ค. -31 ธ.ค. 31

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 1 ต.ค. 18 - 31 ธ.ค. 18
สายการบิน
รหัสทัวร์ T-LPKUL
ภาพตัวอย่าง
Putrajaya
Putrajaya
Pulao Ketem adventure
Pulao Ketem adventure
กรุงกัวลาลัมเปอร์
กรุงกัวลาลัมเปอร์
Batu Caves Entrance
Batu Caves Entrance

แพ็กเกจอิสระกัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
ที่พัก 2 คืน (รวมอาหารเช้า) + รถรับ-ส่งสนามบิน

– แพ็คเกจนี้รวม ที่พัก 2 คืน (รวมอาหารเช้า) + รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม (Private Transfer)
– หากเดินทาง 7 – 11 ท่านขึ้นไป ต้องมีไกด์ท้องถิ่นรอรับที่สนามบิน
– ผู้เข้าพักต้องจ่าย *ค่าภาษีนักท่องเที่ยวประมาณ 10 MYR / คืน / ห้อง ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของโรงแรมที่เข้าพัก

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

โรงแรมประเภทห้องห้องคู่ห้องพักเดี่ยวเด็กมีเตียง
อายุ6-11 ปี
เด็กไม่มีเตียง
ต่ำกว่า 5 ปี
พักเพิ่ม
ราคา/คืน
MY HOTEL@BUKIT BINTANG (2*)
**เข้าพักวันที่ 15-17 ก.ย., 28-30 ต.ค.,
25 ธ.ค.61, 1 ม.ค.62, 5-6 ก.พ.62
*ชำระเพิ่มท่านละ 150 บาท / คืน / ท่าน
ROH1,8001,1001,3003001,100
PUDU PLAZA HOTEL (3*)
**เข้าพักวันที่ 1-4 พ.ย., 24-25,
31 ธ.ค. 61-1 ม.ค.62, 5-9 ก.พ.62
*ชำระเพิ่มท่านละ 170 บาท / คืน / ท่าน
ROH
(NO WINDOW)
2,2001,4001,3004001,400
CITIN SEACARE HOTEL
@PUDU (3*)
**เข้าพักวันที่ 6, 20 พ.ย.,15 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค., 5-6 ก.พ.62
*ชำระเพิ่มท่านละ 250 บาท / คืน / ท่าน
ROH2,3001,5001,4005001,500
METRO HOTEL
@BUKIT BINTANG (3*)
**เข้าพักวันที่ 2-4 พ.ย,20-31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค.62, 5-6 ก.พ.62
*ชำระเพิ่มท่านละ 170 บาท / คืน / ท่าน
SUPERIOR2,5001,7001,5006001,700
VERDANT HILL HOTEL (4*)
**เข้าพักวันที่ 24,31 ธ.ค. 61
*ชำระเพิ่มท่านละ 250 บาท / คืน / ท่าน
SUPERIOR2,9002,2002,2004002,200
HOTEL ISTANA (5*)
**เข้าพักวันที่ 31 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค.62
*ชำระเพิ่มท่านละ 150 บาท / คืน / ท่าน
DELUXE4,1003,3002,4007003,300

ตารางเวลา

วันที่รายละเอียดอาหาร
1เจ้าหน้าที่รอรับที่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ (KUL)
นำท่านเดินทางสู่โรงแรมเพื่อ Check-in
อิสระท่องเที่ยว ตามอัธยาศัย
-/-/-
2รับประทานอาหารอาหารเช้า ณ โรงแรม
อิสระท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
B/-/-
3รับประทานอาหารอาหารเช้า ณ โรงแรม
อิสระท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ (KUL)
B/-/-
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้