1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. แลนด์แพ็คเกจ มาเลเซีย : แพ็คเกจอิสระโคตาคินาบาลู 4 วัน 3 คืนแลนด์แพ็คเกจ มาเลเซีย : แพ็คเกจอิสระโคตาคินาบาลู 4 วัน 3 คืน ยังมีที่ว่าง

Land package รถรับส่ง โปรโมชั่น KTC
แลนด์แพ็คเกจ มาเลเซีย :  แพ็คเกจอิสระโคตาคินาบาลู 4 วัน 3 คืนのイメージ写真
ราคา เริ่มต้นที่ 3,900 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ2ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

1 ต.ค. 61 - 20 มี.ค.62

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 1 ต.ค. 18 - 20 มี.ค. 19
สายการบิน
รหัสทัวร์ T-LPBKI
ภาพตัวอย่าง
เกาะกินาบาลู
เกาะกินาบาลู
เขาคินาบาลู
เขาคินาบาลู
Kundasang Valley
Kundasang Valley
มัสยิดโกตาคินาบาลู
มัสยิดโกตาคินาบาลู

แพ็กเกจอิสระโคตาคินาบาลู 4 วัน 3 คืน
ที่พัก 3 คืน (รวมอาหารเช้า) + รถรับ-ส่งสนามบิน

**หมายเหตุ**
– จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป
– แพ็คเกจนี้รวม ที่พัก 3 คืน (รวมอาหารเช้า) + รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม
– หากเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป ต้องมีไกด์ท้องถิ่นรอรับที่สนามบิน
– ผู้เข้าพักต้องจ่ายค่าภาษีนักท่องเที่ยวประมาณ 10 MYR / คืน / ห้อง ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของโรงแรมที่เข้าพัก
– กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ทางบริษัทไม่ได้ทำการสำรองที่พักล่วงหน้า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
– หลังจากได้รับการคอนเฟิร์ม และชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ และในกรณี

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

โรงแรมประเภทห้องห้องคู่ห้องพักเดี่ยวเด็กมีเตียง
อายุ6-11 ปี
เด็กไม่มีเตียง
ต่ำกว่า 5 ปี
พักเพิ่ม
ราคา/คืน
DREAMTEL KOTA KINABALU (3*)
**เข้าพักวันที่ 1-7 ต.ค., 24-31 ธ.ค.61,
*ชำระเพิ่มท่านละ 360 บาท / คืน / ห้อง
STANDARD
NO WINDOW
3,9006,5003,5001,6001,800
PROMENADE HOTEL, KOTA KINABALU (4*)
**เข้าพักวันที่ 29 ก.ย. - 7 ต.ค.61
*ชำระเพิ่มท่านละ 900 บาท / คืน / ห้อง
SUPERIOR5,9009,500
4,5001,8002,900
MARRIOT KOTA KINABALU (5*)
**เข้าพักวันที่ 1-10 ต.ค., 20-31 ธ.ค.61
*ชำระเพิ่มท่านละ 1,800 บาท / คืน / ห้อง
DELUXE
CITY VIEW
9,90018,5006,9002,5005,900
SUTERA HARBOUR RESORT - PACIFIC WING (5*)
**เข้าพักวันที่ 30-31 ธ.ค.61
*ชำระเพิ่มท่านละ 1,800 บาท / คืน / ห้อง
DELUXE
GOLF VIEW
8,90016,5006,0001,9005,200
SUTERA HARBOUR RESORT - MAGELLAN WING (5*)
**เข้าพักวันที่ 30-31 ธ.ค.61
*ชำระเพิ่มท่านละ 1,800 บาท / คืน / ห้อง
DELUXE
GARDEN VIEW
10,90019,5006,0001,9006,300

ตารางเวลา

วันที่รายละเอียดอาหาร
1เจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบินโคตาคินาบาลู (BKI)
นำท่านเดินทางสู่โรงแรมเพื่อ Check-in
อิสระท่องเที่ยว ตามอัธยาศัย
-/-/-
2รับประทานอาหารอาหารเช้า ณ โรงแรม
อิสระท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
B/-/-
3รับประทานอาหารอาหารเช้า ณ โรงแรม
อิสระท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
B/-/-
4รับประทานอาหารอาหารเช้า ณ โรงแรม
อิสระท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโคตาคินาบาลู (BKI)
B/-/-
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้