1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. Package JL Business Class NagoyaPackage JL Business Class Nagoya ยังมีที่ว่าง

​แพ็กเกจอิสระ​ เที่ยวบินตรง ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ที่นั่งชั้นธุระกิจ ที่พัก3คืน
Package JL Business Class Nagoyaのイメージ写真
ที่นั่งกว้าง ปรับนอนได้สบาย
ราคา เริ่มต้นที่ 39,900 บาท / ราคาต่อท่าน
วันเดินทาง

วันนี้ - 31 มี.ค. 62

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 1 ต.ค. 18 - 31 ธ.ค. 18
สายการบิน Japan Airlines(JL)
รหัสทัวร์ T-FPJALBIZ
ภาพตัวอย่าง
Amenity kit
Amenity kit
อาหารมื้อพิเศษ
อาหารมื้อพิเศษ
ที่พัก ใจกลางเมือง
ที่พัก ใจกลางเมือง
น้ำหนักกระเป๋า รวมแล้วท่านละ 96 กก.
น้ำหนักกระเป๋า รวมแล้วท่านละ 96 กก.

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นธุรกิจสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ + โรงแรม 3 คืน (มีอาหารเช้า)

เงื่อนไข

* ราคาไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ประมาณ 6,000 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของสายการบิน)
* Booking class I สะสมไมล์ 70%
* จองวันเข้าพักและสำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 14วัน
* ทางบริษัทไม่ได้ทำการสำรองห้องพัก หรือตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าแต่อย่างใด ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
* หลังจากการสำรองที่นั่งและชำระเงินแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก และคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
* หากต้องการพักนอกเหนือจากโรงแรมข้างต้นกรุณาติดต่อสอบถามพนักงาน

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน12ปี เด็กไม่เกิน5ปี พักเดี่ยว
รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ PDF

ตารางเวลา

คูปองพิเศษที่ร้านค้าส่วนลดที่ญี่ปุ่น – Don Quijote / Yosoko! Discount Passport
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้