1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. Free Package JL Business Class KyushuFree Package JL Business Class Kyushu ยังมีที่ว่าง

​แพ็กเกจอิสระ​ ไม่ต้องการวีซ่า ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ที่นั่งชั้นธุระกิจ ที่พัก3คืน
Free Package JL Business Class Kyushuのイメージ写真
ที่นั่งกว้าง ปรับนอนได้สบาย
ราคา เริ่มต้นที่ 39,900 บาท / ราคาต่อท่าน
วันเดินทาง

วันนี้ - 30 ก.ย. 61

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 9 ม.ค. 18 - 31 มี.ค. 18
สายการบิน Japan Airlines(JL) เจแปนแอร์ไลน์
รหัสทัวร์ T-FPJAL0001-BUS
ภาพตัวอย่าง
อาหารมื้อพิเศษ
อาหารมื้อพิเศษ
Amenity kit
Amenity kit
ที่พักใจกลางเมือง
ที่พักใจกลางเมือง
น้ำหนักกระเป๋า รวมแล้วท่านละ 96 กก.
น้ำหนักกระเป๋า รวมแล้วท่านละ 96 กก.

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นธุรกิจสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ + โรงแรม 3 คืน (มีอาหารเช้า)

เงื่อนไข

* ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นธุรกิจสายการบิน Japan Airlines + โรงแรม 3 คืน + อาหารเช้า

* ราคานี้ยังไม่รวมค่าภาษีน้ำมันและสนามบินอีกประมาณ 4,500 บาท

* ต้องสำรองที่นั่งและชำระเงินตั้งแต่ 31 มี.ค. 61

* หลังการสำรองที่นั่งและชำระเงินแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน12ปี เด็กไม่เกิน5ปี พักเดี่ยว
รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ PDF

ตารางเวลา

กลับไปหน้าก่อนหน้านี้

ติดต่อสาขาของ H.I.S. 67 Countries : 529 Branches/Retails

โทร H.I.S.