1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. GO! GO! JAPAN เเพ็คเกจเที่ยวอิสระ 5 เมืองGO! GO! JAPAN เเพ็คเกจเที่ยวอิสระ 5 เมือง ยังมีที่ว่าง

​แพ็กเกจอิสระ​ เที่ยวบินตรง
GO! GO! JAPAN เเพ็คเกจเที่ยวอิสระ 5 เมืองのイメージ写真
โตเกียว
ราคา เริ่มเพียง 17,500 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ2ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

ระหว่าง 10 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 6 ต.ค. 18 - 31 ธ.ค. 18
สายการบิน Japan Airlines(JL)
รหัสทัวร์ T-FPGOGOJPN
ภาพตัวอย่าง
ฮอกไกโด
ฮอกไกโด
โทโฮขุ
โทโฮขุ
นาโกย่า
นาโกย่า
โอซาก้า
โอซาก้า
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ Japan Airlines
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ Japan Airlines
โรงแรม 3 คืน
โรงแรม 3 คืน
Pocket WIFI
Pocket WIFI
ฟรี! ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
ฟรี! ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

✅ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ Japan Airlines ตามเมืองที่ระบุ
✅ โรงเเรม 3 คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
✅ Pocket WIFI

เงื่อนไขการจอง

* Tokyo (NRT), Osaka, Nagoya Booking class Q*Hokkaido , Tohoku Booking Class S+Y
* ราคาแพ็คเกจรวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดสายการบิน Japan Airlinesและ ที่พักตามรายการ 3คืน (ไม่รวมอาหารเช้า )
* รับPocket WIFI 2 คน ต่อ1เครื่อง (จานวนวันสูงสุดตามวันเข้าพัก)
* เที่ยวบินที่ลงหรือเปลี่ยนเครื่อง HanedaAirport ทุกเที่ยวบินต้องชำระเพิ่ม 2,000 บำท ต่อท่ำน ( JL031, 032, 033, 034 ) ยกเว้น Tohoku
* ราคาไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ามัน ประมาณ 6,000 บาท(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของสายการบิน)* จองวันเข้าพักและสารองที่นั่ง พร้อมชาระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 14วัน
* ทางบริษัทไม่ได้ทาการสารองห้องพัก หรือตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าแต่อย่างใด ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

เส้นทางโรงแรมราคา
(เริ่มต้น)
นาโกย่าHamilton Hotel Black17,500 บาท
โตเกียวSakura Sky Hotel17,900 บาท
โอซาก้าHotel WBF Hommachi18,800 บาท
ฮอกไกโดSmile Hotel Premier Sapporo Susukino21,900 บาท
โทโฮขุHotel Route-Inn Yamagata Ekimae26,700 บาท

ตารางเวลา

กลับไปหน้าก่อนหน้านี้