1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. แพ็คเกจฮ่องกง GoGo Hong Kong 3 วัน 2 คืนแพ็คเกจฮ่องกง GoGo Hong Kong 3 วัน 2 คืน ยังมีที่ว่าง

​แพ็กเกจอิสระ​ เที่ยวบินตรง
แพ็คเกจฮ่องกง GoGo Hong Kong 3 วัน 2 คืนのイメージ写真
แพ็คเกจฮ่องกง GoGo Hong Kong 3 วัน 2 คืน
ราคา เริ่มเพียง 9,900 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ2ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 15 ส.ค. 18 - 31 ธ.ค. 19
สายการบิน Cathay Pacific(CX)
รหัสทัวร์ T-FPGOGOHKG
ภาพตัวอย่าง
สถานที่แนะนำในฮ่องกง
สถานที่แนะนำในฮ่องกง
สถานที่แนะนำในฮ่องกง
สถานที่แนะนำในฮ่องกง
สถานที่แนะนำในฮ่องกง
สถานที่แนะนำในฮ่องกง
สถานที่แนะนำในฮ่องกง
สถานที่แนะนำในฮ่องกง
  • ตั๋วเครื่องบินสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX) + โรงแรม 2 คืน (รวมอาหารเช้า)
  • ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

โรงแรมแพ็กเกจราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ห้องพักคู่)
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(เด็ก 2-11 ปี มีเตียง)
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน
(ห้องพักเดี่ยว)
Standard 3 ดาว2 คืน9,9008,90012,900
Standard 3 ดาวพักเพิ่ม2,5002,5003,500
Standard 4 ดาว2 คืน10,9009,90015,900
Standard 4 ดาวพักเพิ่ม3,5003,5004,500

ตัวอย่างโรงแรม

Imperial Hotel (Tsim Sha Tsui)

ตัวอย่างโรงแรมระดับ 3 ดาว

Kimberley (Tsim Sha Tsui)

ตัวอย่างโรงแรมระดับ 3 ดาว

Park Hotel (Tsim Sha Tsui)

ตัวอย่างโรงแรมระดับ 4 ดาว

Best Western Grand Hotel

ตัวอย่างโรงแรมระดับ 4 ดาว

ตารางเวลา

กลับไปหน้าก่อนหน้านี้
หมายเหตุ
- ราคาข้างต้นเป็นเพียงราคาเริ่มต้น หากต้องการทราบราคาที่แน่นอน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ระบุวันเข้าพักที่ชัดเจน เพื่อเช็คราคาและห้องว่าง
- ทางบริษัทไม่ได้ทำการสำรองห้องพัก หรือตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าแต่อย่างใด หากโรงแรมหรือ ตั๋วเครื่องบินในแพ็กเกจเต็ม ทางบริษัทจะดำเนินการจัดหาโรงแรมในระดับเทียบเท่าให้ใหม่และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
- หากช่วงที่เข้าพักตรงกับวันหยุดยาว หรือเทศกาลในประเทศนั้นๆ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ต้องสำรองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันขึ้นไป
- หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มและชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหาย และอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

ราคานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดของสายการบิน CX
- โรงแรม 2 คืน พักห้องคู่ หรือ 3 คน ไม่รวมพร้อมอาหารเช้า
ราคานี้ไม่รวม
- ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน ประมาณ 3,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และอื่นๆ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%