1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. แพ็คเกจอิสระ GO ! GO ! USJแพ็คเกจอิสระ GO ! GO ! USJ ยังมีที่ว่าง

​แพ็กเกจอิสระ​ เที่ยวบินตรง ไม่ต้องการวีซ่า
*** แพ็คเกจรวมตั๋วเครื่องบินไปกลับโอซาก้า + ที่พัก 3 คืน + บัตรเข้าสวนสนุก USJ + ฟรี ! Pocket Wifi 5 วัน
แพ็คเกจอิสระ GO ! GO ! USJのイメージ写真
ราคา เริ่มต้นที่ 22,900 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ2ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

วันนี้ - 31 มี.ค. 2562

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 17 ธ.ค. 18 - 31 ธ.ค. 18
สายการบิน Japan Airlines(JL)
รหัสทัวร์ T-FPGOGO-USJ
ภาพตัวอย่าง
สวนสนุก Universal Studio Japan
สวนสนุก Universal Studio Japan
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

★ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ – โอซาก้า โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (ไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน)
★โรงแรมในเมืองโอซาก้า 3 คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
★บัตรเข้าสวนสนุก Universal Studio Japan 1 วัน
ฟรี ! Pocket Wifi 5 วัน (2ท่าน/1เครื่อง)

เงื่อนไขการจอง

* Osaka, Nagoya Booking class Q*
* ราคาแพ็คเกจรวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดสายการบิน Japan Airlinesและ ที่พักตามรายการ 3คืน (ไม่รวมภาษีสนามบิน,น้ำมันและอาหารเช้า )
* รับPocket WIFI 2 คน ต่อ1เครื่อง (จานวนวันสูงสุดตามวันเข้าพัก)
* ราคาไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ามัน ประมาณ 6,000 บาท(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของสายการบิน)* จองวันเข้าพักและสารองที่นั่ง พร้อมชาระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 14วัน
* ทางบริษัทไม่ได้ทาการสารองห้องพัก หรือตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าแต่อย่างใด ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

สายการบินเลือกที่พักตามต้องการผู้ใหญ่
(Semi-Double)
เด็ก 4 - 11 ปี
มีเตียง
เด็ก 2 - 3 ปี
ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
ชำระเพิ่ม
Japan Airlines
*เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
Hearton Hotel Shinsaibashi
Smile Hotel Premium Osaka Honmachi
หรือเทียบเท่า ไม่รวมอาหารเช้า
22,90020,60010,5004,500

ตารางเวลา

กลับไปหน้าก่อนหน้านี้