1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. Super Combo Taipei 3 วัน 2 คืนSuper Combo Taipei 3 วัน 2 คืน ยังมีที่ว่าง

​แพ็กเกจอิสระ​ เที่ยวบินตรง ไม่ต้องการวีซ่า รถรับส่ง
Super Combo Taipei 3 วัน 2 คืนのイメージ写真
ราคา เริ่มต้นที่ 10,900 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ2ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

20 ต.ค. - 15 ธ.ค. 61

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 20 ต.ค. 18 - 15 พ.ย. 18
สายการบิน Eva Air(BR)
รหัสทัวร์ T-FPCOMBOTPE
ภาพตัวอย่าง
ตั๋วเครื่องบิน Eva Air (BR)
ตั๋วเครื่องบิน Eva Air (BR)
ที่พัก 2 คืน
ที่พัก 2 คืน
รถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน
รถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน
แนะนำ : อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ( Chiang Kai-Shek Memorial Hall )
แนะนำ : อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ( Chiang Kai-Shek Memorial Hall )
แนะนำ : ตึกไทเป 101 ( Taipei101 )
แนะนำ : ตึกไทเป 101 ( Taipei101 )
แนะนำ : วัดต้าหลงตง เป่าอัน (Dalongdong Baoan Temple)
แนะนำ : วัดต้าหลงตง เป่าอัน (Dalongdong Baoan Temple)
แนะนำ : กระเช้าลอยฟ้าเมาคง กอนโดลา (Maokong Gondola)
แนะนำ : กระเช้าลอยฟ้าเมาคง กอนโดลา (Maokong Gondola)
แนะนำ : ตลาดกลางคืนซือหลิน (Shilin)
แนะนำ : ตลาดกลางคืนซือหลิน (Shilin)

🌟 Super Combo Taipei 🌟

✅ ตั๋วเครื่องบิน Eva Air (BR)
✅ ที่พัก 2 คืน
✅ รถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน

ข้อมูลเบื้องต้น

เยือนไต้หวันไปกับ Super Combo Taipei เมืองหลวงแสนน่ารัก อากาศดี แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจทั้งด้านศิลปะและวัฒนธรรมจนทำให้เป็นเมืองยอดนิยมของชาวไทย เพราะที่นี่มีแหล่งช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพเยี่ยม ราคาน่าคบหากว่าประเทศไทยอยู่มาก เรื่องอาหารการกินก็ไม่ต้องห่วง เพราะไทเปเต็มไปด้วยอาหารรสชาติถูกปากคนไทยอยู่ทั่วทุกซอกซอย รู้แบบนี้แล้วจะไม่เปย์ได้ยังไง ใครไม่เปย์ แต่ไทเป นะ

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

โรงแรมประเภทห้องราคาผู้ใหญ่ / เด็ก 6-11 ปี
พักห้องคู่ / พัก 3 ท่าน
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2 - 6 ปี
ไม่เสริมเตียง
Green World Hotel New Worldไม่สามารถเลือกประเภทห้องได้3 วัน 2 คืน10,900.-13,200.-6,900.-
ราคาพักเพิ่ม1,500.-2,500.--
Green World Hotel San Suiไม่สามารถเลือกประเภทห้องได้3 วัน 2 คืน10,900.-13,200.-6,900.-
ราคาพักเพิ่ม1,500.-2,500.--
Green World Hotel Song Jiangไม่สามารถเลือกประเภทห้องได้3 วัน 2 คืน10,900.-13,200.-6,900.-
ราคาพักเพิ่ม1,500.-2,500.--
Green World
Hotel Nangang
ไม่สามารถเลือกประเภทห้องได้3 วัน 2 คืน11,900.-14,500.-6,900.-
ราคาพักเพิ่ม1,800.-2,800.--
Green World Hotel Jian Peiไม่สามารถเลือกประเภทห้องได้3 วัน 2 คืน12,900.-16,900.-6,900.-
ราคาพักเพิ่ม2,000.-3,900.--
Green World Hotel Grand Nanjianไม่สามารถเลือกประเภทห้องได้3 วัน 2 คืน12,900.-16,900.-6,900.-
ราคาพักเพิ่ม2,000.-3,900.--

ตารางเวลา

วันที่รายละเอียด
วันแรกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR (Class W)
เจ้าหน้าที่รอรับ ณ สนามบินและพาท่านเข้า Check in ยังโรงแรมที่พัก
ท่องเที่ยวอิสระตามอัธยาศัย
วันที่สองรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ท่องเที่ยวอิสระตามอัธยาศัย
วันสุดท้ายรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ท่องเที่ยวอิสระตามอัธยาศัย
พาท่านเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้