1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. Super Combo Package Singapore 3 วัน 2 คืนSuper Combo Package Singapore 3 วัน 2 คืน ยังมีที่ว่าง

​แพ็กเกจอิสระ​ เที่ยวบินตรง ไม่ต้องการวีซ่า รถรับส่ง
Super Combo Package Singapore 3 วัน 2 คืนのイメージ写真
แพ็คเกจอิสระ​ Super Combo Singapore
ราคา เริ่มเพียง 7,900 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ 2 ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

วันนี้ - 31 ม.ค. 62

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 28 พ.ย. 18 - 15 ม.ค. 19
สายการบิน Singapore Airlines(SQ)
รหัสทัวร์ T-FPCOMBOSIN
ภาพตัวอย่าง
ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
ที่พัก 2 คืน
ที่พัก 2 คืน
รถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน
รถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน
แนะนำ : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (SEA Aquarium-Marine Life Park)
แนะนำ : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (SEA Aquarium-Marine Life Park)
แนะนำ : Merlion
แนะนำ : Merlion
แนะนำ : วัดพระเขี้ยวแก้ว (Tooth Relic Buddha Temple)
แนะนำ : วัดพระเขี้ยวแก้ว (Tooth Relic Buddha Temple)
แนะนำ : Garden by The Bay
แนะนำ : Garden by The Bay
แนะนำ : Universal Studio Singapore
แนะนำ : Universal Studio Singapore

✅ ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
✅ ที่พัก 2 คืน
✅ รถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน
✅ บริการ City Tour ครึ่งวันเช้าของวันที่สองของการเดินทาง
🌟 Little India / Merlion / China Town / Jewellery Factory 🌟

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

โรงแรมแพ็คเกจราคาต่อท่าน
(พักห้องละ 2 ท่าน)
ราคาเด็ก 2 - 11 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ราคา / ท่าน
(พักเดี่ยว)
Fragrance Pearl or Crystal (2*)
Emerald, Sapphire, Sunflower
(No TRP, ABF)
3 วัน 2 คืน
พักเพิ่ม /
ท่าน / คืน
7,900
1,200
6,900
500
10,900
2,200
Hotel Boss / Moon 23 Hotel /
Marrison Bugis (3*) (No TRP)
Santa Grand Hotel Bugis Santa
Hotel East Coast (4*)
3 วัน 2 คืน
พักเพิ่ม /
ท่าน / คืน
10,500
2,200
7,900
500
14,900
4,200
Furama Riverfront (4*)
The Elizabeth Hotel (4*)
3 วัน 2 คืน
พักเพิ่ม /
ท่าน / คืน
11,900
2,500
8,900
500
16,900
5,500
Marina Orchard Hotel (5*)3 วัน 2 คืน
พักเพิ่ม /
ท่าน / คืน
14,900
4,900
9,900
500
24,900
11,900

ตารางเวลา

วันเดินทางรายละเอียด
วันแรก- เดินทางสู่สนามบินซางกี ประเทศสิงคโปร์โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)
- เจ้าหน้าที่รอรับ ณ สนามบินซางกี
- นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก (Check-In 15:00 น.)
- อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่สอง- หลังรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (บางโรงแรมไม่มีบริการอาหารเช้า)
** ฟรี! ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน **
- Little India / Merlion / China Town / Jewellery Factory
- นำท่านส่งที่ Garden by The Bay (Free Area)
- หลังจากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
- เดินทางกลับสู่โรงแรมด้วยตัวเอง
วันสุดท้าย- หลังรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บางโรงแรมไม่มีบริการอาหารเช้า)
- อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
- ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้