1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. Package Club Med Finolhu Villas Maldives 3 วัน 2 คืนPackage Club Med Finolhu Villas Maldives 3 วัน 2 คืน ยังมีที่ว่าง

​แพ็กเกจอิสระ​ เที่ยวบินตรง มัลดีฟ
Package Club Med Finolhu Villas Maldives 3 วัน 2 คืนのイメージ写真
ราคา เริ่มเพียง 60,100 บาท / ราคาต่อท่านสำหรับผู้ใหญ่พักห้องคู่
วันเดินทาง

เม.ย. 62

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 29 พ.ย. 18 - 30 พ.ย. 19
สายการบิน Air Asia(FD)
รหัสทัวร์ T-FPCOMBOMLE-FIN
ภาพตัวอย่าง

แพ็กเกจอิสระ Club Med Finolhu 3 วัน 2 คืน ตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก 2 คืน + เรือรับ-ส่งสนามบิน

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

วันที่เดินทางประเภทห้องผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2 ท่าน)
วัยรุ่น
(12-17 ปี)
13 - 15 เม.ย. 62
(3 วัน 2 คืน)
Villa beach Sunrise63,30055,900
Villa Beach Sunset65,70057,900
Sunrise Overwater Villa72,90063,100
Sunset Overwater Villa79,10068,700
15 - 17 เม.ย. 62
(3 วัน 2 คืน)
Villa beach Sunrise
60,100
52,700
Villa Beach Sunset62,50054,700
Sunrise Overwater Villa69,10059,900
Sunset Overwater Villa75,90065,500
12 - 15 เม.ย. 62
(4 วัน 3 คืน)
Villa beach Sunrise81,80070,700
Villa Beach Sunset85,40073,700
Sunrise Overwater Villa95,30081,500
Sunset Overwater Villa105,50089,900
14 - 17 เม.ย. 62
(4 วัน 3 คืน)
Villa beach Sunrise78,90067,800
Villa Beach Sunset82,50070,800
Sunrise Overwater Villa92,40078,600
Sunset Overwater Villa102,60087,000

ตารางเวลา

กำหนดการเดินทาง
วันแรก
(-/-/D)
- เดินทางสู่สนามบินมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ โดยสายการบิน Air Asia (FD)
- เชคอิน ณ เค้าเตอร์ Club Med ที่สนามบิน
- นำท่านสู่ Club Med Finolhu โดย Speedboat ของโรงแรม
- เช็คอินห้องพัก ณ ล็อบบี้โรงแรม
วันที่สอง
(B/L/D)
-อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมกิจกรรมมากมายของทาง Club Med Finolhu
วันที่สาม
(B/-/-)
-สมควรแก่เวลาทำการเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก
-นำท่านเดินทางสู่สนามบินมาเล่ โดย Speedboat ของโรงแรม
-ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้