1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. Super Combo Hong Kong 3 วัน 2 คืนSuper Combo Hong Kong 3 วัน 2 คืน ยังมีที่ว่าง

​แพ็กเกจอิสระ​ เที่ยวบินตรง ไกด์(ภาษาไทย) ไม่ต้องการวีซ่า รถรับส่ง
Super Combo Hong Kong 3 วัน 2 คืนのイメージ写真
Super Combo Hong Kong 3 วัน 2 คืน
ราคา เริ่มเพียง 8,500 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ2ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

วันนี้ - 31 มี.ค. 62

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 1 พ.ย. 18 - 31 ม.ค. 62
สายการบิน Cathay Pacific(CX) Hong Kong Airlines(HX)
รหัสทัวร์ T-FPCOMBOHKG
ภาพตัวอย่าง
สถานที่แนะนำในฮ่องกง
สถานที่แนะนำในฮ่องกง
สถานที่แนะนำในฮ่องกง
สถานที่แนะนำในฮ่องกง
สถานที่แนะนำในฮ่องกง
สถานที่แนะนำในฮ่องกง
สถานที่แนะนำในฮ่องกง
สถานที่แนะนำในฮ่องกง

🔺 ตั๋วเครื่องบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) / คาร์เธ่ย์แปซิฟิก (CX) + โรงแรม 2 คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) พร้อมรถรับส่ง ไป-กลับ สนามบินและโรงแรม
🔺 บริการ City Tour ครึ่งวันเช้าวันที่ 2 ของการเดินทาง
(วัดหวังต้าเซียน / วัดเชกง / โรงงานจิวเวอร์รี่ / ร้านยาสมุนไพร) สิ้นสุดทัวร์ที่ Avenue of Star เดินทางกลับโรงแรมด้วยตัวท่านเอง) 🌟 ฟรี! อาหารเช้าติ่มซำ 1 มื้อ (เช้าวันที่ 2 ของการเดินทาง) 🌟 และเลือกรับฟรี!! (1 ใน 4 Option หลัง City Tour)
✅ นั่งรถบัสเปิดประทุนชมเมือง
✅ ทัวร์หมู่บ้านนองปิง
✅ Walking Tour ย่าน Old Tonw Central (2.5 ชม.)
✅ หรือเลือกรับ SIM Card มูลค่า 48 HKD

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

ตารางเวลา

วันที่กำหนดการ
วันแรก- เดินทางจากสู่สนามบินสนามบินเช็ค แลป ก๊อก ฮ่องกง โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) หรือ คาเธ่ย์ปซิฟิก (CX)
- เจ้าหน้าที่รอรับ ณ สนามบินเช็ค แลป ก๊อก
- นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก
- อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่สอง- รับประทาอาหารเช้า ณ ภัตราคาร (เมนูพิเศษ! ติ่มซำ)
จากนั้นบริการ City Tour ครึ่งวันเช้า
- นำท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน , วัดแชกง
- ช้อปปิ้งที่ โรงงานจิวเวอรี่ , ร้านของที่ระลึกหรือร้านสมุนไพร
จากนั้นช่วงบ่าย เลือกรับฟรี 1 ใน 4 Option ดังนี้
1.นั่งรถบัสเปิดประทุนชมเมือง
2.ทัวร์หมุ่บ้านนองปิง (รวมกระเช้าไป-กลับแบบธรรดา)
3.Walking Tour ย่าน Old Town Central (2.5 ช.ม.) มีไกด์พูดภาษาอังกฤษบริการ
4.รับฟรี Sim Card ท้องถิ่นมูลค่า 48 HKD
- สิ้นสุดทัวร์ช่วงบ่ายที่จิมซาจุ่ยเดินทางกลับโรงแรมด้วยตัวเอง
วันที่สาม- รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย (ราคาแพ็คเกจไม่รวมอาหารเช้า สามารถซื้อเพิ่มกับทางโรงแรมได้ )
- อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
- ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้