1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. แพ็คเกจอิสระชั้นธุรกิจเซี่ยงไฮ้ | Package Business Class (Shanghai)แพ็คเกจอิสระชั้นธุรกิจเซี่ยงไฮ้ | Package Business Class (Shanghai) ยังมีที่ว่าง

​แพ็กเกจอิสระ​ Business Class โรงแรม 4-5 ดาว 2 คืน รถรับส่งส่วนตัวไป-กลับ ประกันภัยการเดินทางชั้น 1
แพ็คเกจอิสระชั้นธุรกิจเซี่ยงไฮ้ | Package Business Class (Shanghai)のイメージ写真
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน
ราคา เริ่มต้นที่ 57,900 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ2ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 1 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 30 ต.ค. 18 - 24 ธ.ค. 19
สายการบิน Thai Airways(TG)
รหัสทัวร์ T-FPBIZSHA
ภาพตัวอย่าง

Package Business Class (Shanghai) แพ็คเกจนี้รวม
• ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นธุรกิจ สายการบิน TG รวมภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิง
• โรงแรมตามรายการที่ระบุ 4*-5* จำนวน 2 คืน รวมอาหารเช้า
• ประกันภัยการเดินทางชั้น 1
• รถรับส่งไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม แบบส่วนตัว

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

Hotel 4 Starราคาบาท/ท่านHotel 5 Starราคาบาท/ท่านตัวอย่างโรงแรมแนะนำ 4-5 ดาว
ราคาห้องพักคู่57,900ราคาห้องพักคู่59,900• Bund Riverside Hotel
พักเพิ่มห้องพักคู่2,600พักเพิ่มห้องพักคู่3,500• Majesty Plaza
ราคาห้องพักเดี่ยว62,900ราคาห้องพักเดี่ยว65,900• The Westin Bund Center Shanghai
พักเพิ่มห้องพักเดี่ยว4,300พักเพิ่มห้องพักเดี่ยว5,900• Shangai Marriott Hotel City Centre

ตารางเวลา

กลับไปหน้าก่อนหน้านี้
หมายเหตุ
ราคานี้รวม

• ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นธุรกิจ สายการบิน TG รวมภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิง

• ประกันภัยการเดินทางชั้น 1

• โรงแรมตามรายการที่ระบุ 4* - 5* จำนวน 3 คืน รวมอาหารเช้า

• รถรับส่งไป-กลับ สนามบิน - โรงแรม แบบส่วนตัว
ราคานี้ไม่รวม

• ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,500 บาท/ท่าน

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์,ซักรีด

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ

• จองและเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

• ราคาข้างต้นเป็นเพียงราคาเริ่มต้น หากต้องการทราบราคาที่แน่นอน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ระบุวันเข้าพักที่ชัดเจน เพื่อเช็คราคาและห้องว่าง

• ทางบริษัทไม่ได้ทำการสำรองห้องพัก หรือตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าแต่อย่างใด หากโรงแรมหรือ
ตั๋วเครื่องบินในแพ็กเกจเต็ม ทางบริษัทจะดำเนินการจัดหาโรงแรมในระดับเทียบเท่าให้ใหม่ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

• หากช่วงที่เข้าพักตรงกับวันหยุดยาว หรือเทศกาลในประเทศนั้นๆอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

• ต้องสำรองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันขึ้นไป

• ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหาย หรือ เกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

• หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มและชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได