1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. ทัวร์เสริม Shinki Bus Tokyo (No.72)ทัวร์เสริม Shinki Bus Tokyo (No.72) ยังมีที่ว่าง

Optional Tour มรดกโลก ไม่ต้องการวีซ่า
ทัวร์เสริม Shinki Bus Tokyo (No.72)のイメージ写真
ราคา เพียง 3,200 บาท / ท่าน
วันเดินทาง

01 ต.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62
( ออกเดินทางทุกวัน* )

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 1 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 1 ต.ค. 18 - 15 มิ.ย. 19
สายการบิน
รหัสทัวร์ SHINKITOKYO72
ภาพตัวอย่าง

⭐ ทัวร์เสริม Shinki Bus Tokyo (No.72) ⭐
ทัวร์วันเดียวสุดคุ้มเดินทางจากโตเกียว
ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 – เรือท่องเที่ยว – กระเช้าคาชิคาชิภูเขาเทนโจ

🔻 ไฮไลต์ ✨

🗻 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5
🗻 ล่องเรือเที่ยวทะเลสาบคาวากุจิ
(ไม่มีไกด์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ)
🗻 กระเช้าคาชิคาชิภูเขาเทนโจ

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

รายละเอียดการเดินทางราคานี้รวม
ค่าทัวร์ (รวมค่าอาหารกลางวัน, ค่าเข้าชม)
ผู้ใหญ่ 3,200 บาท
เด็ก 3 - 12 ปี 2,800 บาท
เด็กต่ำกว่า 3 ปี ฟรี (กรณีไม่ต้องการที่นั่ง)
ค่ารถบัส
ค่าอาหารกลางวัน (สไตล์ตะวันตก)
ตั่วเรือท่องเที่ยว / กระเช้า และชอฟท์ครีม

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย” มากมาย(ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หากไม่สามารถขึ้นชั้น 5 ได้) ขออนุญาต นำท่านเดินทางสู่ Fuji Visitor Center จุดที่ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม ทั้งยังเป็นศูนย์ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิแก่นักท่องเที่ยว

ทะเลสาบคาวากุจิโกะ

เพื่อชมความสวยงามของดอกซากุระ ที่อยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิก็เป็นอีกแห่งที่ สามารถชมซากุระพร้อมกับเห็นฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบได้ ในวันที่อากาศดีทะเลสาบไม่มีคลื่นลม ท่านสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน

กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ

จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิบนยอดภูเขาเท็นโจ อยู่สูงจากระดับน้าทะเล 1,000 กว่าเมตร สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ และภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน ยอดเขามีจุดที่น่าสนใจคือ THE BELL OF TENJO ที่เลื่องชื่อจากเรื่องอธิษฐานขอพรต่างๆ แล้วสั่นกระดิ่ง คำอธิษฐานจะเป็นจริง

ตารางเวลา

กำหนดการรายละเอียดการเดินทาง
เดินทาง 08:10อิเคะบุคุโระ
จุดจอดรถตึก Sunshine
เดินทาง 08:55ชินจูกุ
ศาลาว่าการกรุงโตเกียว
11:20 - 12:00Mt. Fuji ( 40 นาที)
12:50 - 17:25Fuji - Q Highland
พร้อมอาหารกลางวันและตั๋วเครื่องเล่น 3 เครื่อง
กลับถึง 19:10ชินจูกุ
ศาลาว่าการกรุงโตเกียว
กลับถึง 19:35อิเคะบุคุโระ
จุดจอดรถตึก Sunshine
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้