1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. ทัวร์โมรอคโค Songkran Celebrate in Morocco 10 วัน 7 คืนทัวร์โมรอคโค Songkran Celebrate in Morocco 10 วัน 7 คืน ยังมีที่ว่าง

กรุ๊ปทัวร์ มรดกโลก เที่ยวบินตรง ไกด์(ภาษาไทย) ต้องการวีซ่า วันหยุดสงกรานต์
โปรโมชั่น ! ผ่อน 0 % นาน 6 เดือน หรือเลือกรับส่วนลดสำหรับจ่ายเงินสดสูงถึง 3,000 บาท
ทัวร์โมรอคโค Songkran Celebrate in Morocco 10 วัน 7 คืนのイメージ写真
ขี่อูฐชมทะเลทรายซาฮารา
ราคา เพียง 69,900 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ2ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

7 - 16 เม.ย. 62

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 1 พ.ย. 18 - 1 เม.ย. 19
สายการบิน h Oman Air
รหัสทัวร์ MOR001
ภาพตัวอย่าง
 เชฟชาอูน
เชฟชาอูน
บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ
บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ
ป้อมทาอูเริท
ป้อมทาอูเริท
ทอดร้ากอร์จ
ทอดร้ากอร์จ

กรุงมัสกัต – คาซาบลังก้า – สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่5 – หอคอยฮัสซัน – ป้อมไอดูยะ – เมืองลาลาช – เชฟชาอูน – ประตูบับมันซู – เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส – ประตู Bab Bou Jeloud -เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย – ย่านเครื่องเทศ -สุสานของมูเล ไอดริสที่2 –สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน – บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ -เออร์ฟูด์ -เมอร์ ซูก้าร์ – โอเอซิส – ทอดร้ากอร์จ – ป้อมทาอูเริท – ป้อมไอท์ เบนฮาดดู – เมืองมาราเกช – จัตุรัสกลางเมือง – สวนจาร์ดีน มาจอแรล – มัสยิด คูตูเบีย – คาซาบลังกา – สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 -คาซาบลังก้า

ไฮไลท์

●ขี่อูฐชมทะเลทรายซาฮารา
●เมืองสีฟ้า “เชฟชาอูน”
●นครสีชมพูเมืองมาราเกซ
●กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 15 คน
●พักโรงแรม 4 ดาว แบบโมรอคโค
●บินหรู Full Service กับ OMAN AIR

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน12ปี เด็กไม่เกิน5ปี พักเดี่ยว
7 – 16 เมษายน 2562
ยังมีที่ว่าง
20 69,900 66,900 61,900 8,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 49,900 49,900 41,900 8,900

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

ขี่อูฐ

นำท่าน ขี่อูฐ 1 ท่านต่อ 1 ตัว (รวมค่าบริการอูฐ) บนเนินทรายในทะเลทรายซาฮาร่าทะเลทรายซาฮาร่า เป็นทะเลทรายที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดในโลก

หอคอยฮัสซัน

ส่วนหนึ่งของมัสยิดฮัสซันซึ่งได้วางแผนไว้ให้เป็นสุเหร่าที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก สามารถบรรจุผู้ที่เข้ามาสวดมนต์ได้พร้อมกันคราวละ 40,000 คน

เชฟชาอูน

เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ในหุบเขาริฟ ที่บ้านเรือนทาทาบด้วยสีฟ้าและสีขาว แห่งนี้ทีเดียว สาเหตุที่เมืองเชฟชาอูนถือว่าเป็นสวรรค์ของคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า

บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก้ เมืองเฟส จึงเป็นสถานที่ไม่ควรพลาดในการมาเยือนอย่างยิ่ง

ดูทั้งหมด ปิด

ตารางเวลา

วันที่รายละเอียดอาหาร
1กรุงเทพฯ - กรุงมัสกัต-/-/-
2กรุงมัสกัต – คาซาบลังก้า - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่5 – หอคอยฮัสซัน – ป้อมไอดูยะ - เมืองลาลาช
ที่พัก LIXUS BEACH HOTEL หรือเทียบเท่า
-/L/D
3เชฟชาอูน – แมกเนส – ประตูบับมันซู – เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส – เฟส
ที่พัก L’ ESCALE HOTEL FES หรือเทียบเท่า
B/L/D
4เมืองเฟส - ประตู Bab Bou Jeloud -เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - ย่านเครื่องเทศ -สุสานของมูเล ไอดริสที่2 –สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน – บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ
ที่พัก TADDART HOTEL MIDELT หรือเทียบเท่า
B/L/D
5เออร์ฟูด์ - เมอร์ ซูก้าร์
ที่พัก KASBAH HOTEL TOMBOUCTOU หรือเทียบเท่า
B/L/D
6อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น - โอเอซิส เมืองTinerhir - ทอดร้ากอร์จ - เมืองวอซาเซท – ป้อมทาอูเริท
ที่พัก KENZI AZGHOR HOTEL หรือเทียบเท่า
B/L/D
7ป้อมไอท์ เบนฮาดดู - เมืองมาราเกช - จัตุรัสกลางเมือง
ที่พัก ADAM PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
B/L/D
8สวนจาร์ดีน มาจอแรล - มัสยิด คูตูเบีย - คาซาบลังกา - สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2
ที่พัก OUM PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า
B/L/D
9คาซาบลังก้าB/-/-
10กรุงเทพฯ-/-/-
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้