1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. แพ็คเกจอิสระ EAST HOKKAIDO LAND PACKAGE – 4 วัน 3 คืน (Plan C)แพ็คเกจอิสระ EAST HOKKAIDO LAND PACKAGE – 4 วัน 3 คืน (Plan C) ยังมีที่ว่าง

Land package เที่ยวบินตรง ไม่ต้องการวีซ่า รถรับส่ง เทศกาล/อีเว้นท์
พิเศษ! ส่วนลดจากรัฐบาลญี่ปุ่น 9,000เยน / ท่าน*
แพ็คเกจอิสระ EAST HOKKAIDO LAND PACKAGE – 4 วัน 3 คืน (Plan C)のイメージ写真
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Aurora
ราคา เริ่มเพียง 13,200 บาท / ท่าน
วันเดินทาง

1 ก.พ. 62 - 9 มี.ค. 62

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 1 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 20 พ.ย. 18 - 28 ก.พ. 19
สายการบิน Japan Airlines(JL)
รหัสทัวร์ LAND-ICE-BREAKER-2019-C
ภาพตัวอย่าง
แนะนำ : เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
แนะนำ : เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
แนะนำ : หุบเขานรกจิโกดาคุนิ
แนะนำ : หุบเขานรกจิโกดาคุนิ
แนะนำ : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะชิโรอิโคอิบิโตะ
แนะนำ : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะชิโรอิโคอิบิโตะ

EAST HOKKAIDO LAND PACKAGE (Plan C)
แพ็คเกจล่องเรือตัดน้ำแข็งคูลๆเส้นทาง Abashiri – Sapporo แพ็คเกจเที่ยวอิสระที่จะชวนคนคูลๆ ไปสัมผัสความคูล

แพ็คเกจนี้รวม

– ตั๋วเครื่องบินขาไป (เที่ยวเดียว) : นิวชิโตเสะ(CTS) – เมะมันเบทซึ(MME) ด้วยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์
– โรงแรมที่พัก 3 คืน
– ล่องเรือตัดน้ำแข็ง

พิเศษ! : ทัวร์นี้ ได้รับส่วนลดจากรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นจำนวนเงิน 9,000เยน / ท่าน
(สำหรับท่านที่เข้าพักภายในเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น)

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

ช่วงวันเดินทางห้องเตียงคู่ (Twin),(SGL)
ราคา/ท่าน/วัน
01 ก.พ. 62 และ
10 - 25 ก.พ. 62
13,200
02 - 09 ก.พ. 62 และ
26 - 28 ก.พ. 62
16,400
01 มี.ค. 62 - 09 มี.ค. 6215,000

ตารางเวลา

วันที่รายละเอียดอาหาร
1- ออกเดินทางจากสนามบินนิวชิโตเสะ(CTS)ไปยังสนามบินเมะมันเบทซึ(MME)
ด้วยเที่ยวบิน JAL2713 หรือ JAL2715 หรือ JAL2719
- เดินทางต่อไปยังเมืองอาบาชิริ โดยรถรับส่งของสนามบิน*
- เช็คอินเข้าที่พักและรับประทานอาหารค่ำด้วยตนเอง
พี่พัก Hotel Route inn Abashiri station หรือเทียบเท่า
-/-/D
2- เดินทางไปยัง Abashiri Michi no Eki ด้วยตนเอง
- สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือตัดน้าแข็งAurora รอบ 09:30-10:30
- หลังจากนั้นอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
15:30 ออกเดินทางไปเมืองซัปโปโร (ถึงเมืองซัปโปโรในเวลา22:30**)
จากนั้นเช็คอินเข้าที่พักและรับประทานอาหารค่ำด้วยตนเอง
พี่พัก Hotel Ronshan Sapporo หรือเทียบเท่า
B/-/-
3อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
พี่พัก Hotel Ronshan Sapporo หรือเทียบเท่า
B/-/-
4เดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะด้วยตนเองB/-/-
หมายเหตุ* ไม่รวมค่าเข้าชมเทศกาลน้ำแข็ง 300 เยนต่อท่าน
** เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้