1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. แพ็คเกจเที่ยวเอง EAST HOKKAIDO LAND PACKAGE – 5 วัน 4 คืน (Plan B)แพ็คเกจเที่ยวเอง EAST HOKKAIDO LAND PACKAGE – 5 วัน 4 คืน (Plan B) ยังมีที่ว่าง

Land package เที่ยวบินตรง ไม่ต้องการวีซ่า รถรับส่ง เทศกาล/อีเว้นท์
พิเศษ! ส่วนลดจากรัฐบาลญี่ปุ่น 9,000เยน / ท่าน*
แพ็คเกจเที่ยวเอง EAST HOKKAIDO LAND PACKAGE – 5 วัน 4 คืน (Plan B)のイメージ写真
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Aurora
ราคา เริ่มเพียง 20,300 บาท / ท่าน
วันเดินทาง

1 ก.พ. 62 - 8 มี.ค. 62

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 20 พ.ย. 18 - 20 ก.พ. 19
สายการบิน Japan Airlines(JL)
รหัสทัวร์ LAND-ICE-BREAKER-2019-B
ภาพตัวอย่าง
แนะนำ : ชมเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว
แนะนำ : ชมเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว
แนะนำ : ธารน้ำแข็งชิเระโทโกะ
แนะนำ : ธารน้ำแข็งชิเระโทโกะ
แนะนำ : พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร
แนะนำ : พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร

EAST HOKKAIDO LAND PACKAGE (Plan B)
แพ็คเกจล่องเรือตัดน้ำแข็งคูลๆเส้นทาง Shiretoko – Abashiri – Sapporo แพ็คเกจเที่ยวอิสระที่จะชวนคนคูลๆ ไปสัมผัสความคูล

แพ็คเกจนี้รวม

– ตั๋วเครื่องบินขาไป(เที่ยวเดียว):นิวชิโตเสะ(CTS) – เมะมันเบทซึ(MME) ด้วยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์
– โรงแรมที่พัก 4 คืน
– ล่องเรือตัดน้ำแข็ง

พิเศษ! : ทัวร์นี้ ได้รับส่วนลดจากรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นจำนวนเงิน 9,000เยน / ท่าน
(สำหรับท่านที่เข้าพักภายในเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น)

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

ช่วงวันเดินทางห้องเตียงคู่ (Twin)
ราคา/ท่าน/วัน
ห้อง 3 เตียง (Triple)
ราคา/ท่าน/วัน
ห้อง 4 เตียง (Quad)
ราคา/ท่าน/วัน
10 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 6224,30021,00020,300
25 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 6229,10025,90025,000
28 ก.พ. 62 - 08 มี.ค. 6227,70025,50025,500

ตารางเวลา

วันที่รายละเอียดอาหาร
1- ออกเดินทางจากสนามบินนิวชิโตเสะ(CTS)ไปยังสนามบินเมะมันเบทซึ(MME)
โดยเที่ยวบินJAL2715
- เดินทางต่อไปยังเมืองชิเรโตโกะ โดยรถบัส ShiretokoAirport Liner
- เช็คอินด้วยตนเองและรับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรม
พี่พัก Shiretoko Daiichi Hotel หรือเทียบเท่า
-/-/D
210:00-11:30 สัมผัสประสบการณ์เดินบนผืนหิมะ (Drift ice walk)
12:00 เดินทางไปยัง Abashiri Michino Ekiโดย Airport Liner
13:40 เดินทางถึงเมืองอาบาชิริ ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย>ล่องเรือตัดน้าแข็งAurora รอบ 15:30-16:30
จากนั้นเข้าที่พักโดยรถของโรงแรม
- เช็คอินด้วยตนเองและรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
พี่พัก Abashiri Kanko Hotel หรือเทียบเท่า
B/-/D
3อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในช่วงเช้า
- เดินทางไปยัง Abashiri Michino ekiโดยรถรับส่งของโรงแรม
- 15:30 ออกเดินทางไปเมืองซัปโปโร (ถึงเมืองซัปโปโรในเวลา22:30**)
จากนัhนเช็คอินเข้าที่พักและรับประทานอาหารค่ำด้วยตนเอง
พี่พัก Premier Hotel Nakajima Park Sapporo หรือเทียบเท่า
B/-/-
4อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
พี่พัก Premier Hotel Nakajima Park Sapporo หรือเทียบเท่า
B/-/-
5เดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะด้วยตนเองB/-/-
หมายเหตุ* ไม่รวมค่าเข้าชมเทศกาลน้ำแข็ง 300 เยนต่อท่าน
** เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้