1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. แพ็คเกจเที่ยวเอง EAST HOKKAIDO LAND PACKAGE – 5 วัน 4 คืน (Plan A)แพ็คเกจเที่ยวเอง EAST HOKKAIDO LAND PACKAGE – 5 วัน 4 คืน (Plan A) ยังมีที่ว่าง

Land package เที่ยวบินตรง ไม่ต้องการวีซ่า รถรับส่ง เทศกาล/อีเว้นท์
พิเศษ! ส่วนลดจากรัฐบาลญี่ปุ่น 9,000เยน / ท่าน*
แพ็คเกจเที่ยวเอง EAST HOKKAIDO LAND PACKAGE – 5 วัน 4 คืน (Plan A)のイメージ写真
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Aurora
ราคา เริ่มเพียง 14,300 บาท / ท่าน
วันเดินทาง

1 ก.พ. 62 - 9 มี.ค. 62

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 20 พ.ย. 18 - 20 ก.พ. 19
สายการบิน Japan Airlines(JL)
รหัสทัวร์ LAND-ICE-BREAKER-2019-A
ภาพตัวอย่าง
แนะนำ : ชมเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว
แนะนำ : ชมเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว
แนะนำ : พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ
แนะนำ : พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ
แนะนำ : น้ำตกชิระฮิเกะ
แนะนำ : น้ำตกชิระฮิเกะ
แนะนำ : หุบเขานรกจิโกคุดานิ
แนะนำ : หุบเขานรกจิโกคุดานิ

EAST HOKKAIDO LAND PACKAGE (Plan A)
แพ็คเกจล่องเรือตัดน้ำแข็งคูลๆ แพ็คเกจเที่ยวอิสระที่จะชวนคนคูลๆ ไปสัมผัสความคูลกับเส้นทาง Abashiri – Sounkyo – Sapporo

แพ็คเกจนี้รวม

– ตั๋วเครื่องบินขาไป (เที่ยวเดียว) : นิวชิโตเสะ(CTS) – เมะมันเบทซึ(MME) ด้วยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์
– โรงแรมที่พัก 4 คืน
– ล่องเรือตัดน้ำแข็ง

พิเศษ! : ทัวร์นี้ ได้รับส่วนลดจากรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นจำนวนเงิน 9,000เยน / ท่าน
(สำหรับท่านที่เข้าพักภายในเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น)

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

ช่วงวันเดินทางห้องเตียงคู่ (Twin)
ราคา/ท่าน/วัน
ห้อง 3 เตียง (Triple)
ราคา/ท่าน/วัน
ห้อง 4 เตียง (Quad)
ราคา/ท่าน/วัน
10 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 6218,00015,20014,300
26 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 6222,80020,00018,900
01 มี.ค. 62 - 09 มี.ค. 6220,50019,10018,400

ตารางเวลา

วันที่รายละเอียดอาหาร
1- ออกเดินทางจากสนามบินนิวชิโตเสะ(CTS)ไปยังสนามบินเมะมันเบทซึ(MME)
ด้วยเที่ยวบินJAL2713 หรือJAL2715
- เดินทางต่อไปยังเมืองอาบาชิริ โดยรถรับส่งของสนามบิน*
- สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือตัดน้าแข็ง Aurora รอบ 15:30-16:30
- เข้าที่พักโดยรถรับ - ส่ง ของโรงแรม, เช็คอินและรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
พี่พัก AbashiriKanko Hotel หรือเทียบเท่า
-/-/D
2เดินทางไปยัง AbashiriMichino Eki โดยรถรับส่งของโรงแรม
13:45 ออกเดินทางไปเมืองโซอุนเคียวด้วยรถบัส Eastern Express
18:20 เดินทางถึงเมืองโซอุนเคียว เช็คอินเข้าที่พักและรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม
ชมเทศกาลน้าแข็งโซอุนเคียวได้ตามอัธยาศัย(เดินจากโรงแรมประมาณ15นาที)**
พี่พัก Sounkyo Choyo Tei หรือเทียบเท่า
B/-/D
3รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09:25 เดินทางไปยังเมืองซัปโปโร โดยรถรับ - ส่ง ของโรงแรม***
14:25 เดินทางถึงเมืองซัปโปโรจากนั นเช็คอินเข้าที่พักและท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
พี่พัก Premier Hotel Nakajima Park Sapporo หรือเทียบเท่า
B/-/-
4อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
พี่พัก Premier Hotel Nakajima Park Sapporo หรือเทียบเท่า
B/-/-
5เดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะด้วยตนเองB/-/-
หมายเหตุ* ไม่รวมค่ารถ 900เยนต่อท่าน
** ไม่รวมค่าเข้าชมเทศกาลน้ำแข็ง 300 เยนต่อท่าน
*** เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้