1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido – Snow Playing 5 วัน 3 คืนทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido – Snow Playing 5 วัน 3 คืน ยังมีที่ว่าง

กรุ๊ปทัวร์ เที่ยวบินตรง ไกด์(ภาษาไทย) ไม่ต้องการวีซ่า เทศกาล/อีเว้นท์ เล่นหิมะ
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido – Snow Playing 5 วัน 3 คืนのイメージ写真
❄ มาเล่นหิมะด้วยกันเถอะ!! ❄
ราคา เริ่มพียง 44,900 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ2ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

22 - 26 / 24 - 28 ม.ค. 62

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 1 ก.ย. 18 - 17 ม.ค. 19
สายการบิน Thai Airways(TG)
รหัสทัวร์ HKD003
ภาพตัวอย่าง
ทำเนียบรัฐบาลเก่า
ทำเนียบรัฐบาลเก่า
คลองโอตารุ
คลองโอตารุ
ทะเลสาบชิโกสึ
ทะเลสาบชิโกสึ
แช่ออนเซ็น
แช่ออนเซ็น

ทะเลสาบชิโกสึ – จิโกคุดานิ– จุดชมวิวไซโระ – คิโรโระรีสอร์ท – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ทานุคิโคจิช้อปปิ้งสตรีท – ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลา – กิจกรรมเล่นหิมะที่สวนทาคิโนะซูซูรัน – มิตซุยเอ้าท์เล็ต

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน12ปี เด็กไม่เกิน5ปี พักเดี่ยว
22 - 26 ม.ค. 62
ใกล้เต็มแล้ว
ยังมีที่ว่าง
20 44,900 36,900 29,900 9,900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 29,900 25,900 19,900 9,900
24 - 28 ม.ค. 62
ยังมีที่ว่าง
20 45,900 38,900 31,900 9,900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 31,900 26,900 20,900 9,900

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

ทะเลสาบชิโกสึ (Shikotsu)

ทะเลสาบชิโกสึ เป็นทะเลสาบที่เกิดจากหลุมภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ในชิโตเส,ฮอกไกโด ทะเลสาบแห่งนี้มีน้ำที่ใสที่สุดในญี่ปุ่นและยังเป็นทะเลสาบด้านเหนือสุดที่ไม่เกิดการแข็งตัว

จิโกกุดานิ

บ่อโคลนเดือดที่ จิโกกุดานิ หรือที่เรียกกันว่า หุบเขานรก พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด

คิโรโระ รีสอร์ท

อิสระให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวต่างๆ ในลาน Kiroro Snow Park รวมเล่นกิจกรรมห่วงยางหิมะ ถาดเลื่อน Banana Boat หรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหิมะและวิวที่สวยงาม

คลองโอตารุ (W)

เมืองท่าอันแสนโรแมนติก ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทาประวัติศาสตร์ ห่างตัวเมืองซัปโปโรไม่ไกลนัก เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าที่อยู่ติดกับทะเล

ดูทั้งหมด ปิด

ตัวอย่างโรงแรม

TOYA ONSEN HANABI

KARAKSA SAPPORO HOTEL

พักที่ KARAKSA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

ตารางเวลา

วันที่รายละเอียดอาหาร
1สนามบินสุวรรณภูมิ-/-/-
2สนามบินนิวชิโตเสะะ – ทะเลสาบชิโกสึ – จิโกคุดานิ– จุดชมวิวไซโระ-/L/D
3คิโรโระรีสอร์ท – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ทานุคิโคจิช้อปปิ้งสตรีทB/L/D
4ตึกทาเนียบรัฐบาลเก่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลา – กิจกรรมเล่นหิมะที่สวนทาคิโนะซู ซูรัน – มิตซุยเอ้าท์เล็ตB/-/D
5สนามบินนิวชิโตเสะ - กรุงเทพฯB/-/-
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้