1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. Land Package ไทเป 3 วัน 2 คืนLand Package ไทเป 3 วัน 2 คืน ยังมีที่ว่าง

​แพ็กเกจอิสระ​
Land Package ไทเป 3 วัน 2 คืนのイメージ写真
ราคา เริ่มต้นที่ 3,900 บาท / ราคาห้องผู้ใหญ่สำหรับ2ท่าน (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง

วันนี้ - 30 ก.ย. 61

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 6 เม.ย. 18 - 23 ก.ย. 18
สายการบิน
รหัสทัวร์ FITLAND-TPE
ภาพตัวอย่าง
Green World Nan Gang
Green World Nan Gang
Green World Songshan
Green World Songshan
Green World Zhongxiao
Green World Zhongxiao
แถมฟรี! บัตร Open Top Bus 1 Day Pass
แถมฟรี! บัตร Open Top Bus 1 Day Pass

แพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน
โรงแรมในไทเป 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
รถรับส่งไป-กลับสนามบินเถาหยวน

ราคาไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ ไทเป
** สำรองตั๋วเครื่องบินได้กับพนักงานขายทุกสาขา

Black out period : วันที่ 28-30 เม.ย., 28 เม.ย.– 6 พ.ค., 5-9 มิ.ย. ,14-15 ก.ค. ,4-8 ก.ย. , 15-17 ก.ย. และ 22-24 ก.ย.61

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

โรงแรมประเภทห้องราคา
ผู้ใหญ่พักห้องคู่
ผู้ใหญ่พักเดี่ยว
Economy Class Hotelไม่สามารถเลือกประเภทห้องได้3 วัน 2 คืน3,900.-7,500.-
Economy Class Hotelไม่สามารถเลือกประเภทห้องได้ราคาพักเพิ่ม2,500.-3,900.-
Green World Nan Gangไม่สามารถเลือกประเภทห้องได้3 วัน 2 คืน4,500.-8,500.-
Green World Nan Gangไม่สามารถเลือกประเภทห้องได้ราคาพักเพิ่ม2,500.-4,900.-
Green World Songshanไม่สามารถเลือกประเภทห้องได้3 วัน 2 คืน4,500.-8,500.-
Green World Songshanไม่สามารถเลือกประเภทห้องได้ราคาพักเพิ่ม2,500.-4,900.-
Green World ZhongxiaoStandard
(ไม่มีห้อง 3 ท่าน)
3 วัน 2 คืน4,900.-9,500.-
Green World ZhongxiaoStandard
(ไม่มีห้อง 3 ท่าน)
ราคาพักเพิ่ม2,900.-5,400.-
Green World ZhongxiaoClassic3 วัน 2 คืน5,900.-11,900.-
Green World ZhongxiaoClassicราคาพักเพิ่ม3,900.-5,900.-

ตารางเวลา

วันรายละเอียด
วันแรก- เจ้าหน้าที่รอรับ ณ สนามบินเถาหยวน นำท่านเดินทางสู่
โรงแรมที่พัก
- แวะร้านขายของที่ระลึกระหว่างทาง (ไม่แวะร้านในกรณีที่ไฟลท์
เดินทางถึงก่อนเวลา 7.00 น. และ หลัง 17.00 น.)
- อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่สอง- อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
แถมฟรี! บัตร Open Top Bus 1 Day Pass
วันที่สาม- อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
- ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน แวะ Duty Free
และร้านขายของที่ระลึกระหว่างทาง (ไม่แวะร้านในกรณีที่ไฟลท์
เดินทางก่อนเวลา 11.30 น. และ หลัง 19.00 น.)
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
กลับไปหน้าก่อนหน้านี้