1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Tours

  3. ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ ไป-กลับ โตเกียว XJตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ ไป-กลับ โตเกียว XJ ยังมีที่ว่าง

​แพ็กเกจอิสระ​ เที่ยวบินตรง
ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ ไป-กลับ โตเกียว XJのイメージ写真
ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ ไป-กลับ โตเกียว สายการบินแอร์เอเชีย (XJ)
ราคา เพียง 11,500 บาท ราคาต่อท่าน
วันเดินทาง

ก.ค. 61

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 1 ท่าน
ระยะเวลาการจอง 26 Apr 18 - 20 Jun 18
สายการบิน Air Asia X(XJ) แอร์เอเชีย (XJ)
รหัสทัวร์ air-ticket-tokyo-xj
ภาพตัวอย่าง
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ วัดอาซากุสะ
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ วัดอาซากุสะ
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ โตเกียวสกายทรี
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ โตเกียวสกายทรี
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ โตเกียวทาวเวอร์
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ โตเกียวทาวเวอร์
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดสอบถามพนักงาน

ราคาแต่ละทัวร์ (หน่วยราคา : บาท)

ราคาทัวร์

ตารางเวลา

กลับไปหน้าก่อนหน้านี้

ติดต่อสาขาของ H.I.S. 67 Countries : 529 Branches/Retails

โทร H.I.S.