1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. 9.9 Super Shopping Day | เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์

9.9 Super Shopping Day | เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์

*เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด

 
  • ไม่สามารถใช้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 – 2 ปี และสินค้าควบคุมตามกฏหมายได้
  • สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
  • จำกัด 1 รหัส / สิทธิ์ / 1 เครื่อง
  • บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด และ Shopee (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ <partner’s name> และ Shopee (Thailand) ถือเป็นที่สุด
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ <partner’s name> และ Shopee (Thailand) กำหนด
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 0-2017-8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
  • โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ใน Shopee Application เท่านั้น