1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. Flash SALE ตั๋วเครื่องปีใหม่ บินการบินไทย

Flash SALE ตั๋วเครื่องปีใหม่ บินการบินไทย

วันนี้เท่านั้น เริ่ม 10 โมงเช้า – 6 โมงเย็น 


ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

กรุงเทพฯ – โตเกียว – กรุงเทพฯ


ขาไป:  30 ธ.ค. 61   TG640     กรุงเทพฯ 22:30 – นาริตะ 06:20(+1)

 

ขากลับ:  3 ม.ค. 62     TG677     นาริตะ 17:30  –  กรุงเทพฯ   22:30 

ขาไป:  30 ธ.ค. 61    เที่ยวบิน TG640

กรุงเทพฯ 22:30 – นาริตะ 06:20(+1)

ขากลับ:  3 ม.ค. 62      เที่ยวบิน TG677

นาริตะ 17:30  –  กรุงเทพฯ   22:30 

     

สำรองที่นั่ง เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ส์ ทุกสาขา