1. หน้าหลักบริษัททัวร์ H.I.S.

  2. คูปองพิเศษที่ร้านค้าส่วนลดที่ญี่ปุ่น – Don Quijote / Yosoko! Discount Passport

คูปองพิเศษที่ร้านค้าส่วนลดที่ญี่ปุ่น – Don Quijote / Yosoko! Discount Passport

ติดต่อสาขาของ H.I.S. 67 Countries : 529 Branches/Retails

โทร H.I.S.